Ny utbildning från EKN i höst till affärsbankerna

Sveriges starka system för exportfinansiering har hjälpt de svenska storbolagen att erövra världen. Nu lanserar EKN en utbildning för svenska affärsbanker som ska göra systemet – och dess fördelar – ännu mer tillgängligt för både bankerna och deras företagskunder. Därmed ska fler små och medelstora företag få tillgång till verktygen som behövs på nya marknader.

Under hösten 2018 erbjuder EKN en ny utbildning för företagsrådgivare och kontorschefer på svenska affärsbanker. Tanken med utbildningen är att öka kännedomen om hur det svenska exportfinansieringssystemet möjliggör export och skapar fördelar för både bankerna och deras kunder. I förlängningen ska detta leda till att fler svenska företag får tillgång till systemet – och därmed möjlighet att kunna satsa på nya marknader.

– Det svenska systemet har hjälpt alla de stora svenska bolagen att erövra världen. Många mindre företag känner inte till att precis samma muskler är tillgängliga även för dem. Genom att utbilda bankerna om systemets fördelar kan de sprida kunskapen till sina kunder och på det sättet kan vi tillsammans möjliggöra export för fler små och medelstora svenska företag, säger Carl-Johan Karlsson, affärsområdeschef för SME och Midcorp på EKN.

Fördelar för banken och kunden

EKN:s garantier reducerar bankens risk. För bankerna ger det möjlighet att säga ja när kunderna vill satsa. Därmed kan bankerna få kundaffären att öka eftersom export ofta är ett sätt för företag att växa. När EKN tar en del av risken kan banken dessutom öka kundens kreditutrymme, vilket leder till nöjdare kunder eftersom finansiering är en av de viktigaste frågorna för många företag.

– Det handlar om klassisk win-win för banken och kunden, men fler exporterande företag är också väldigt bra för Sverige som land eftersom det skapar nya arbetstillfällen. Det gör stor nytta att sprida kunskapen om den svenska modellen för exportfinansiering till bankerna, eftersom de träffar många fler företag än vad vi kan göra. Om företagsrådgivarna och kontorscheferna har de här möjligheterna top-of-mind får vi en otrolig hävstångseffekt på vårt finansiella erbjudande, säger Carl-Johan Karlsson.

Företag delar med sig av erfarenheter

I våras genomfördes en pilot av den nya utbildningen för en av de stora svenska bankerna. Reaktionerna var mycket positiva på programmet, som förutom utbildning i EKN:s garantier även innehöll generell information om svensk export från Business Sweden samt om regeringens exportfrämjande satsning på regional exportsamverkan. Ett uppskattat inslag, som kommer att utökas när utbildningen lanseras i höst, var att framgångsrika exporterande företag berättade om fördelarna med det svenska finansieringssystemet i praktiken.

– Det ska bli fantastiskt roligt att rulla ut den här utbildningen, så att fler medarbetare på Sveriges banker och i förlängningen fler företag får upp ögonen för det svenska systemet som faktiskt är ett av de mest konkurrenskraftiga i hela världen. Vi på EKN hjälper alla svenska företag, oavsett storlek. Ingen exportaffär är för liten eller för stor för att vi ska kunna hjälpa till, säger Carl-Johan Karlsson.

Mer information

Under hösten kommer EKN ta kontakt med de största svenska affärsbankerna för att erbjuda möjligheten att ta del av utbildningen, som givetvis är kostnadsfri. Vill du veta mer eller redan nu anmäla ditt intresse? Kontakta Carl-Johan Karlsson på telefon 08-788 01 46 eller på mejl carljohan.karlsson@ekn.se.

Läs även