Exportutbildning i Malmö rätar ut frågetecken för bankanställda

För bankanställda som jobbar med exportfinansiering är det viktigt att känna till EKN:s erbjudande. På exportutbildningen i Malmö nyligen fick deltagarna fräscha upp sina kunskaper och träffa representanter från både EKN och exporterande företag.

Öresundsbron

På Nordeas kontor i Malmö jobbar Filippa Ahlgren. Hennes kunder är skånska medelstora och stora företag som i många fall exporterar.

– Jag upplever att många av våra kundföretag framförallt satsar på marknaderna i Norge, Finland, Tyskland och övriga norra Europa. Förvånansvärt många av våra kunder upplever att Danmark är en något svårare marknad att etablera sig på – men det är ändå många som försöker, säger Filippa Ahlgren.

Nyligen deltog Filippa tillsammans med kollegor från Nordea och andra banker i Skåne på en exportutbildning arrangerad av EKN.

– Vi träffar ofta representanter från EKN på möten. Men då är vi inriktade på en specifik frågeställning. Fördelen med utbildningen var att vi tog oss tid att gå igenom EKN:s hela produktutbud och lärde oss mer om vid vilka situationer de olika lösningarna passar, säger Filippa Ahlgren.

Ingen affär är för liten

Med från Nordea var också Christina Åryd som jobbar med Export & Project Finance vid Nordeas kontor i Stockholm. Hon är väl insatt i hur EKN kan komplettera bankens erbjudande och stöttar bankens lokala kontor i frågor rörande krediter kopplade till EKN.

En vanlig frågeställning Christina möter från de lokala kontoren är hur man ska tolka kriterierna för att ett företag ska kunna få en EKN-garanti. Behöver man exportera en viss andel av sin omsättning och hur liten kan affären vara?

– Att ingen affär är för liten för EKN och att till och med företag som är underleverantörer till exporterande företag och alltså inte exporterar direkt själva kvalificerar för EKN är jätteviktigt att verkligen trycka på så att det når ut till alla som jobbar med det här på bankerna. Utbildningen var ett bra sätt att öka kunskapen bland våra skånska medarbetare, säger Christina Åryd.

Även Filippa Ahlgren håller med om att det ofta är just bland de små och medelstora företagen som kunskapen om EKN saknas. Där spelar bankens rådgivare en viktig roll.

– Det är ofta i en situation när ett företag vill ta nästa steg och expandera till nya marknader som behovet av EKN:s tjänster uppstår här hos oss på Nordea i Malmö. I det läget ökar risken i företaget samtidigt som man kanske ger sig in på marknader man saknar erfarenhet av. Då är EKN en perfekt partner för oss på banken och för våra kunder, säger Filippa Ahlgren.

Läs även