Tjänstefiering omvandlar affärsmodeller

Industriföretagens varuexport har länge varit motorn i svensk export, där svenska företag med stor framgång erövrat den globala marknaden med högkvalitativa och innovativa produkter. I takt med att export av tjänster blir allt viktigare har de svenska bolagen nya möjligheter att erövra världen. EKN arbetar för att ta fram nya försäkringslösningar som ännu bättre stöttar tjänsteexporten.

Gruvfordon

De senaste åren har den svenska tjänsteexporten ökat kraftigt. Mellan 2000 och 2017 ökade Sveriges tjänsteexport med 74 procent, samtidigt som exporten av varor minskade med en procent under samma period.

Förklaringen handlar till stor del om att världsmarknaden befinner sig i en teknologisk brytpunkt där nya innovationer, globalisering och digitalisering skapar det som bäst kan beskrivas som global tjänsterevolution.

Utvecklingen innebär dels nya möjligheter för renodlade tjänsteföretag att ta sig ut på den internationella marknaden, men också att företag som tidigare främst exporterat varor kan nå nya framgångar om de ökar tjänsteutbudet i sina erbjudanden. Det handlar om att möta kundernas ökade efterfrågan av lösningar på problem, snarare än av produkter.

– Många företag vill exempelvis inte längre själva äga dyr utrustning, utan betalar hellre för den tid de faktiskt behöver använda utrustningen. Utvecklingen märks av i många branscher och exporterande företag har därför mycket att vinna på att anpassa sig till de här önskemålen, säger Marie Aglert, affärsområdeschef för Stora företag på EKN.

Omvandlar tidigare affärsmodeller

Den pågående tjänsterevolutionen, eller tjänstefiering som det också kallas, innebär att många företag just nu arbetar med att omvandla sina affärsmodeller. Precis som privatleasing blivit ett populärt alternativ till att äga bilen, kan samma modell appliceras inom en mängd olika områden. Volvo CE, ett av de världsledande bolagen inom anläggningsmaskiner, är ett exempel på ett svenskt företag som arbetar med att möta efterfrågan på nya lösningar.

– Man kan säga att det vänder affärsmodellen lite upp och ner. Vi märker att kunderna inte nödvändigtvis vill äga maskinerna längre och inom några år förutspår vi att 30 procent av våra stora globala kunder använder oss som tjänsteleverantörer, även om de vanliga möjligheterna också finns kvar förstås, säger Greger Svanström, global director trade and customer finance på Volvo CE.

Att hitta nya finansieringslösningar för export av just tjänster är viktigt för att skapa fortsättningar för svenska företag att bli lika framgångsrika inom tjänste- som varuexport. Redan idag kan EKN försäkra betalningsrisken vid tjänsteexport, men arbetet för att ta fram bättre och smartare lösningar för svenska företag pågår för fullt. Ett av problemen är dock de internationella regelverk som EKN behöver förhålla sig till, som i de här sammanhangen är ganska fyrkantiga.

– Ett exempel handlar om betalningsupplägg. I ett tjänstefierat upplägg varierar ofta betalningen efter behov och användning. Det matchar inte kravet om jämna betalningsflöden som vi i dagsläget har svårt att komma runt, säger Marie Aglert.

Påverkar balansräkningen

För Volvo CE innebär tjänstefieringen också att den egna balansräkningen förändras. När de inte längre säljer maskiner utan istället äger dem själva växer balansräkningen. Det gör att behovet av smarta finansieringslösningar ökar.

– I förlängningen innebär en uppblåst balansräkning att vi skulle få svårt att ta alla de här affärerna med existerande finansieringsupplägg. Om vi kunde lösa det genom en försäkring på den tioåriga intäktsströmmen, då skulle vi kunna sälja vår fordran och behålla kunderna, säger Greger Svanström.

Men det är inte bara de stora svenska företagen som har behov av nya finansieringslösningar för tjänsteexport. Tvärtom öppnar den globala tjänsterevolutionen nya dörrar även för små och medelstora företag, som ofta ligger i framkant när det gäller innovation och teknik. Och för de små och medelstora företagen kan en smart finansieringslösning från EKN göra hela skillnaden.

– Vi siktar på att bli först av alla exportkreditinstitut i världen med en riktigt bra finansieringslösning för tjänstefierade produkter. Sverige ligger i framkant när det kommer till tekniska lösningar och utrustning. Kan vi, i samarbete med företagen och bankerna, även få till en finansiell lösning så blir svenska företag ännu vassare på den internationella arenan, säger Marie Aglert.

Lästips

Business Sweden har publicerat rapporten Tjänsterevolutionen. Läs mer och ladda ner rapporten på Business Swedens webbplats.

Läs även