Är ni förberedda på nästa finansiella kris?

När kommer nästa finansiella kris? Och går det att förbereda sig? För små och medelstora företag kan en finansiell kris vara förödande.

– Det går fort. Och det slår extra hårt mot mindre företag och entreprenörer som är beroende av bankernas kredit för sina kortfristiga affärer, säger Lars Magnusson, professor i ekonomisk historia vid Uppsala Universitet.

På temat ”Från tulpanbubblan till dagens finanskrascher: Vad kan vi lära av historien” presenterade han nyligen sin forskning på ett seminarium arrangerat av Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning (ESBRI). Temat är aktuellt. Vi har upplevt en lång period av högtryck i ekonomin och allt fler ställer sig frågan om när vändningen kommer. Och blir det ”bara” en avmattning i ekonomin eller står vi inför en finansiell kris?

– En krasch brukar föregås av spekulation. Man inbillar sig att vissa värden är högre än vad de är. Man kan till exempel studera hur aktiemarknaden ser ut. Har aktievärdena trissats upp under en lång tid? Och hur ser det ut för företaget – är ni högt belånade kan det vara läge att se över exponeringen, säger Lars Magnusson.

Laga taket när solen skiner

Ett av tipsen Lars Magnusson ger till företagare är just att se över företagets skuldsättning i goda tider. De som drabbas allra först av ekonomiska tillbakagångar är ofta entreprenörer. Och även om räntorna i dagsläget är låga så kan vändningen gå snabbt. I dagsläget menar han att handelskriget mellan USA och Kina är ett av de varningstecken vi bör ha koll på. Att människor med mycket pengar är lite nervösa på marknaden är också ett tecken.

– Både korta och långa krediter påverkas i en kris. Då är det nödvändigt att staten i den mån det går förmår bankerna att fortsätta med åtminstone de kortsiktiga krediterna. Annars skapas en härdsmälta och då kan hela ekonomin hamna i ett totalt stopp på bara några dagar – så som utvecklingen gick efter att Lehman Brothers kraschade 2008, säger Lars Magnusson.

Lära av historien?

Hur mycket går det då att lära av tidigare finanskriser? Visst lär vi oss saker vi tidigare inte förstått efter en kris men vi glömmer också lätt. Och varje kris är unik. Faktorer som tidigare inte varit viktiga, kan plötsligt vara avgörande. Därför är det svårt att förutsäga och förbereda sig på en kris.

– De flesta förlorar i en kris. Och det mänskliga beteendet har svårt att hantera de situationer som uppstår i kriser. Men att i förväg tänka igenom olika scenarier och se över sin skuldsättning gör att man åtminstone är lite mer förberedd, säger Lars Magnusson.

Så rustar du dig för sämre tider. Fem tips från Företagarna.

  • Ta kontroll över utgifterna – se över avtal med leverantörer, utnyttja digitaliseringen.
  • Är det rätt läge att anställa eller kan ni köpa in tjänster istället?
  • Likviditetsplanera, se över både på intäkts- och kostnadssidan.
  • Häng med i hur digitaliseringen påverkar din bransch. Det är tufft att möta både strukturomvandling och lågkonjunktur samtidigt.
  • Hur ser företagets soliditet ut? Pengar i ladorna ger möjlighet att rekrytera kompetent personal eller förvärva företag även i lågkonjunkturer.
Läs även