Exportkampen: Göteborg vs Stockholm

Göteborg utklassar Stockholm i export. Men regionens småföretag växer inte lika snabbt som sina motsvarigheter i Stockholm.

Karta med kartnål på Göteborg

Från 2013 till 2017 har exporten från Västra Götaland ökat med 41,2 procent. Det är näst bäst i landet. Under samma period växte exporten från Stockholm med 6,2 procent. Det visar nya siffror som EKN tagit fram med hjälp av SCB.

– Det är utklassning helt enkelt. Göteborg har mycket som talar för sig. Det finns en historik av internationell handel. Många är vana att jobba internationellt och det gör att tröskeln för att börja fundera på export är låg. Närheten till Norge bidrar också till de starka exportsiffrorna, säger Greger Leijonhufvud, regionansvarig västra och södra Sverige på EKN.

Outnyttjad potential

Jämför man Göteborg och Stockholm visar det sig att utvecklingen skiljer sig åt ganska mycket i de två städerna. I Stockholm är det småföretagen som går starkt framåt medan storföretagen står och stampar. I Göteborg däremot växer storföretagens export mycket snabbt. De mindre företagens export växer visserligen också men inte lika snabbt som storföretagen – eller som företag av motsvarande storlek i Stockholm.

– Det här visar att det finns en stor outnyttjad potential i regionen. Jag upplever att de små företagen i Västra Götaland har ett gott självförtroende. Många är också duktiga på att exportera inte bara till Europa utan även till länder långt bort, framförallt i Asien. Men eftersom en stor del av Sveriges finanser samlas i Stockholm kan finansieringsproblematik vara ett hinder, säger Greger Leijonhufvud.

Att utnyttja den hjälp som går att få via EKN skulle underlätta för många företag. De företag som är underleverantörer till exempelvis Volvo kvalificerar också för svenskt exportstöd, även om all försäljning sker i Sverige. Det viktiga är att företaget är en del av en svensk exportkedja.

– Det här med att även underleverantörer kan få hjälp av oss är vanligt att man inte känner till. Överlag så är det faktiskt så att många företag missar att söka värdefull hjälp för att de inte vet att det går att få, säger Greger Leijonhufvud.

Satsa på de små företagen

För Sverige som helhet ökade exporten kraftigt mellan 2013 – 2017. Och det är de minsta företagen som bidrar mest. Mikroföretagens export växte med 37 procent. De små med 10,7 procent. Medelstora med 24 procent. Och storföretagen med 3 procent. De små och medelstora företagen är viktiga. Inte för att de kanske en dag blir stora företag, utan för att de redan i dag står för en stor andel av vår export.

– Jag tror att vi har hittat en lucka här som det är viktigt att alla vi exportfrämjare i regionen adresserar. Lyckas vi komma i kontakt med alla de små exportörer som har behov av stöd kan nog även Västra Götalands småföretag utklassa resten av landet, säger Greger Leijonhufvud.

Här växer exporten mest i riket

Blekinge län 53 %

Västra Götaland län 41,2 %

Uppsala län 38,1 %

kontakt

greger.leijonhufvud@ekn.se

Regionansvarig SME västra och södra Sverige

Läs även