Hur påverkar bilden av Sverige utomlands vår export?

Hur Sverige uppfattas utomlands påverkar svenska företags möjligheter till internationella affärer. Vet du hur Sverige sticker ut – och hur ditt företag kan dra nytta av det?

Förstoringsglas över karta över Sverige

Stora välkända företag som Ikea, H&M och Volvo har en tydlig svensk profil. Men att dra nytta av det svenska varumärket i affärsrelationer utomlands är en taktik som alla svenska företag, stora som små, kan använda sig av.

Svenska institutet (SI) är en myndighet som kontinuerligt följer hur bilden av Sverige utomlands utvecklas. I sin årsrapport för 2018 presenteras en sammanfattning av den aktuella Sverigebilden.

Överlag är uppfattningen om Sverige fortsatt god. Det är särskilt några områden där Sverige utmärker sig positivt. Hållbarhet, innovation och konkurrenskraft och samhällsfrågor så som jämställdhet och demokrati är områden som omvärlden uppfattar att Sverige är lite extra bra på.

Den bilden håller Fredrik Palm, affärsområdeschef på ContextVision med om. ContextVision är ett svenskt företag som är världsledande inom medicinsk bildbehandling och i stort sett all försäljning sker utomlands.

– Att vi är ett svenskt företag är en viktig del av vår identitet och kan ge oss en fördel i kontakten med nya kunder som ofta har höga förväntningar på att det är ordning och reda hos oss och att allt utförs med hög kvalitet, säger Fredrik Palm.

Bilden förändras långsamt

Det tar lång tid att bygga upp bilden av ett land och att förändra bilden går långsamt. Därför kan fenomen och personer som känns passé i Sverige, som ABBA eller Olof Palme, fortfarande vara högaktuella som samtalsämnen om Sverige kommer på tal utomlands.

Hur positivt man ser på Sverige varierar men Fredrik Palm framhåller att det rör sig inom spannet neutral till mycket positiv.

– Japan är ett exempel på ett land där vi mött en väldigt positiv Sverigebild som har underlättat mycket i kontakten med japanska kunder, säger Fredrik Palm.

En fördel med Sveriges starka position som innovation- och kunskapsnation är att det finns en mängd välkända och internationellt erkända institutioner i landet. För kunskapsintensiva företag som ContextVision är det en stor fördel i att ha potentiella samarbetspartners, så som universitet och forskningsinstitutioner, med internationellt renommé inom armlängds avstånd.

– En faktor som många kanske missar är också vikten av Sveriges varumärke vid internationella rekryteringar. För oss är det avgörande för vår affär att kunna locka hit de främsta talangerna. Och då är uppfattningen av Sverige som land en viktig faktor för alla de personer som överväger att flytta hit, säger Fredrik Palm.

Läs mer om Sverigebilden utomlands på Svenska institutets webbplats

Så rankas Sverige utomlands (2018)

 

Innovation och konkurrenskraft

European Innovation Score board: 1 av 36

Insead Global Innovation Index: 3 av 126

 

Talangjakt

World Talent Ranking: 8 av 63

 

Hållbarhet

Sustainable Development Goals Index: 1 av 156

Climate Change Performance Index: 1 av 56

 

Samhällsfrågor

Good Country Index: 3 av 163

Global Gender Gap Index: 3 av 149

The World Happiness Report: 9 av 156

Läs även