Guide till e-handel utomlands

TEMA E-HANDEL DEL 1: Den globala e-handeln erbjuder stora möjligheter för svenska företag. Samtidigt ökar konkurrensen med allt fler aktörer och sofistikerade konsumenter. Så här positionerar ni er för framgång.

Kvinna i e-handelslager

Svenska företag har alla förutsättningar att bli framgångsrika inom e-handel internationellt. Att tänka globalt men samtidigt anpassa för lokala förhållanden kan vara både lättare och gå snabbare än ni tror. Men se till att förbereda er, ha tålamod och var målmedveten i er satsning.

– Kasta er inte ut och börja sälja mot en ny marknad utan att först ta reda på vad det innebär för verksamheten. En one-size-fits-all approach kommer inte ge långsiktig framgång, marknader är olika, säger Linda Laszlo Ek, senior rådgivare och expert på internationell e-handel, Business Sweden.

e-handel Business Sweden
Linda Laszlo Ek, Business Sweden

Att tänka utanför boxen och inte automatiskt söka sig till de andra nordiska länderna först är ett annat tips från Linda. Istället är det bättre att undersöka vilka marknader som företagets erbjudande har störst potential på.

– Även om steget ut på en marknad lite längre bort kan vara lite mer komplext så är det oftast bara den första exportmarknaden som känns krångligast. Klivet vidare ut på andra marknader brukar sedan gå lite mer på rutin när man lärt sig hur man ska gå tillväga, säger Linda Laszlo Ek.

Här är fem frågor som kan hjälpa er framåt i förberedelserna för en e-handelssatsning utomlands:

1. Vilken marknad ska ni satsa på?
Utvärdera marknader utifrån potentialen för er produkt i kombination med hur svår marknaden är att ge sig in på. I Business Sweden:s e-handelsguide finns information om lokala lagar, regelverk, köpbeteenden och trender på omkring 30 olika e-handelsmarknader inom och utanför EU. Guiderna är kostnadsfria.

2. Hur ska ni synas på den nya marknaden?
Anpassa efter lokala förutsättningar. Översätt till det lokala språket och marknadsför i de kanaler där din målgrupp befinner sig. Vilken som är den största sökmotorn varierar exempelvis mellan olika länder.

3. Hur fungerar betalning- och leveransvillkor?
Vilka betalningslösningar är mest frekventa i det nya landet? Se till att erbjuda betalningsalternativ som kunderna känner sig bekväma med. Anpassa leveransvillkor efter praxis på den nya marknaden. Var tydlig med villkoren på hemsidan.

4. Vilka är de största exporttekniska utmaningarna?
Undersök lokala lagar och regelverk som omfattar din produkt. Tullar, momsregler och exportdokument är exempel på andra viktiga aspekter att ha koll på.

5. Vilken hjälp kan ni få av EKN?
En garanti från EKN minskar risken vid exportaffärer och gör det lättare för er att få tillgång till den finansiering som exportsatsningen kräver. Som exempel kan en rörelsekreditgaranti ge er utökat utrymme att expandera verksamheten när det behövs som mest.

Är du redo att ta din affär utomlands?

EKN kan hjälpa företag som har finansieringsbehov för att öka exporten genom exempelvis e-handel. Genom rörelsekapitalgarantin går EKN in och täcker hälften av bankens risk för den kredit som företaget beviljas. Det innebär att företagets kreditutrymme hos banken ökar.

Kontakta EKN Läs mer om EKN:s rörelsekreditgaranti
Läs även