Exporten nästan borta för vart tredje SME – men ljusning kan vara på väg

I juni uppgav en tredjedel av Sveriges små och medelstora företag att deras export minskat kraftigt eller helt upphört. SCB:s exportstatistik för juni månad visar dock på en möjlig vändning – den svenska exporten föll bara med 3 procent jämfört med juni förra året.

Hamn i Göteborg

I juni intervjuade Demoskop 300 små och medelstora företag för EKN:s räkning. Resultaten visade att Coronapandemin har drabbat svenska små och medelstora exportföretag hårt. För en tredjedel av de undersökta företagen hade exporten helt upphört eller minskat kraftigt. Och mer än hälften av företagen trodde att deras export skulle fortsätta att minska under det tredje kvartalet, eller helt upphöra.

Anna-Karin Jatko
Anna-Karin Jatko, gd EKN.

– Vi har just upplevt en efterfrågekris. Verksamheter har varit, och är delvis fortfarande nedstängda eller går på sparlåga. Den här undersökningen visade att bolagen inte vågade hoppas på en vändning före Q4, säger Anna-Karin Jatko, generaldirektör på EKN.

Men nu finns det tecken på att återhämtningen redan kan vara på väg. SCB:s exportstatistik, som visade på en exportminskning med historiska 25,8 procent i maj jämfört med 2019, gav ett klart mer hoppfullt besked för juni.

”Kan tyda på trendbrott”

– Exporten var ”bara” tre procent lägre i juni jämfört med förra året, och det var ett mindre tapp än vad många hade väntat sig. Om dessa siffror håller i sig även till nästa månad så kan det tyda på ett positivt trendbrott.

Hur snabbt, eller vilken form, en återhämtning får är dock svårt att sia om – allt beror på hur viruset fortsätter att spridas och hur länder väljer att agera. Att vi skulle få en återgång till den nedstängda värld vi såg under det första halvåret ser dock Anna-Karin Jatko som osannolikt.

Små problem med finansiering

Ett annat positivt resultat från Demoskops undersökning är att de flesta företag inte anser sig lida brist på möjlighet till extern finansiering. Under finanskrisen 2007-2008 försvann drygt 7000 svenska små- och medelstora företag från exportmarknaderna. Det tog drygt tio år innan antalet var tillbaka på samma nivå som före krisen. En av orsakerna till det var just brist på extern finansiering.

– Det positiva som undersökningen visar är att 86 procent av de små och medelstora företagen idag inte säger sig uppleva någon försämrad tillgång till extern finansiering. Det gör att majoriteten kan klara hösten och invänta efterfrågan på exportmarknaderna. Och för de företag som fått sämre tillgång till extern finansiering finns det hjälp att få, säger Carl-Johan Karlsson, affärsområdeschef SME på EKN.

Undersökningen visar att åtta procent av de tillfrågade bolagen säger sig ha sämre tillgång till extern finansiering, och ett ökat behov.

– Ring EKN, säger jag till dem som behöver hjälp. Vi är en myndighet med ett explicit uppdrag att hjälpa små och medelstora exportföretag med deras finansiering. Särskilt i svåra tider, säger Carl-Johan Karlsson.

Så kan EKN hjälpa till i krisen

1. Förbättrad möjlighet till rörelsekrediter för små och medelstora företag

Med rörelsekreditgarantin täcker EKN bankens risk när banken ger lån, checkkredit och övertrasseringsrätt. Därmed blir det lättare för företagen att få lån från banken. EKN har under krisen höjt täckningsgraden till 80 procent – banken behöver endast ta 20 procent av risken. Både exporterande företag och underleverantörer till exporterande företag kan dra nytta av denna utökade garanti.

2. Ny rörelsekreditgaranti för stora företag

EKN har tillfälligt tagit fram en rörelsekreditgaranti för stora företag.. Det är en garanti som endast efterfrågas i kristider. Den täcker 75 procent av bankens risk vid rörelsefinansiering till stora företag.

3. Garanti för underleverantörers finansiering

Med rörelsekreditgarantin för stora företag kan EKN risktäcka banken när bankens finansiering är avsedd för företagets underleverantörer. Syftet med krediten ska vara att stötta företagets underleverantörer genom att dessa får betalt snabbare än enligt de betalningsvillkor som angetts i avtalet mellan företaget och underleverantören. När finansieringen avser betalning till underleverantörer täcker garantin 80 procent av bankens risk.

4. Garanti för korta krediter till höginkomstländer

EKN kan tillfälligt, under 2020, garantera korta betalningsrisker i leverantörskrediter till höginkomstländer. Normalt är det endast privata kreditförsäkrare som garanterar kredittider under två år till höginkomstländer, men under krisen kan även EKN göra det.

Läs mer om våra garantier här

Kontakta oss

Läs även