Svensk finansiering banar väg för svenska företag utomlands

Med omkring 30 procent svenska underleverantörer kan även utländska huvudentreprenörer utnyttja EKN:s fördelaktiga garantier. Det är en möjlighet för svenska företag av alla storlekar att bryta ny internationell mark.

Surinam på karta

Det israeliska företaget LR Group är, med stöd av det svenska företaget Elof Hansson International, huvudentreprenör för ett projekt i Surinam. Handelshuset Elof Hansson grundades 1897 och har sitt huvudkontor i Göteborg. Företaget bedriver handel inom en mängd olika branscher som exempelvis skogsindustri och utrustning till pappers- och massaproduktion.

I projektet i Surinam samarbetar Elof Hansson och LR Group i upphandlingen av underleverantörer för att hjälpa landets regering att utveckla det inhemska jordbruket. Ett visionärt projekt som ska göra Surinam mer självförsörjande genom bland annat ny mjölkproduktion, växthus, och djuruppfödning. Elof Hanssons roll har varit att hitta de rätta svenska leverantörerna för projektet.

För att EKN ska kunna delta i projektet måste omkring 30 procent av leveranserna, dvs värdet i projektet, komma från Sverige. I projektet i Surinam deltar bland annat TetraPak, DeLaval, Lantmännen Maskin, MAFA och ett svenskt företag som kunde leverera dräktiga kor till Surinam för att få igång den inhemska mjölkproduktionen. Ingen av leverantörerna hade tidigare varit verksamma i Surinam.

Ett av tio länder med AAA-rating

– En fördel med EKN:s medverkan är AAA-ratingen som landet Sverige – och därmed EKN:s garanti – har. Ratingen gör att banker kan finansiera projekt där EKN medverkar med mycket låg risk och det är bra för alla inblandade, säger Björn Olausson, vd på Elof Hansson International.

Sverige är ett av omkring tio länder i världen som har AAA-rating.

– Kravet på 30 procent svenskt innehåll är i jämförelse med många andra nationella exportkreditinstitut relativt lågt. Det underlättar finansieringen. Detta, i kombination med att EKN kunde försäkra hela projektkostnaden om 60 miljoner euro, var huvudskäl till att vi valde EKN. Finansieringen är vår största utmaning och att jobba med EKN gav oss incitament till att hitta svenska underleverantörer, säger Yehoshua (Shuki) Raz, chef för projekt- och strukturerad finansiering på LR Group.

– Efterfrågan på Elof Hanssons tjänster ökar i takt med att fler inser fördelarna med EKN:s garantier. Vi får förfrågningar från internationella banker och entreprenörer som är intresserade av att säkra en svensk leverantörskedja, säger Björn Olausson.

Kvaliteten på svenska företag lovordas

Shuki Raz berättar att Elof Hanssons insats i Surinam-projektet var avgörande. Det är avsevärt lättare för ett svenskt företag att hitta de bäst lämpade svenska leverantörerna.

– Kvaliteten på svenska företag är fantastisk. Man kan lita på att de håller tidplaner och de ligger generellt sett långt fram när det kommer till miljö- och hållbarhetsfrågor. Men det som verkligen sticker ut för oss är en mycket fördelaktig finansieringsmodell som gör hela skillnaden, särskilt vid projekt i utvecklingsmarknader. Styrkan i kombinationen av svenska företag och EKN är en modell som kan appliceras i många branscher och länder världen över, säger Shuki Raz.

Du vet väl att även underleverantörer till exportörer kan få garantier från EKN?

Våra rådgivare och kundansvariga kan berätta mer om både garantier och hur du gör för att söka.

Kontakta EKN
Läs även