Stor skillnad i hur bankerna täcker sin risk

Alla Sveriges banker och företagsrådgivare har tillgång till EKN:s garantier. Men det finns stora skillnader i hur ofta bankerna använder sig av dem. Medan en bank täckte av 100 miljoner kronor i risk med EKN förra året nådde en annan bank en bra bit upp mot miljarden.

bankbyggnads fasad

EKN:s garantier hjälper svenska exportbolag, deras underleverantörer och deras banker att göra fler och bättre affärer. Garantierna innebär att EKN på olika sätt kan dela risk med dig på banken när du beviljar finansiering till dina exportkunder. Alla banker kan använda garantierna, men det är stora skillnader i hur ofta det faktiskt görs.

– EKN:s anonymiserade sammanställning visar att en av storbankerna täckte av nästan sex gånger mer risk än en av sina sektorkollegor förra året. Även mätt i antal affärer är skillnaderna stora. Medan en storbank använde EKN för att säga ja i 130 affärer, var motsvarande siffra 36 för kollegan, säger Carl-Johan Karlsson som är affärsområdeschef på EKN.

Enligt Carl-Johan Karlsson känner alla företagsrådgivare helt enkelt inte till möjligheterna, och hur EKN kan hjälpa banken att möta exportkundernas behov av finansiering.

Fler lönsamma affärer

– Det är vad det handlar om, att kunna säga ja till kundernas finansieringsbehov. Säg att du på banken har ett exportbolag som du tror på, men som har en kreditlimit. Genom att dela risk med banken kan vi kapa toppen så att du kan göra affären ändå. Du kan alltså göra fler lönsamma affärer och samtidigt möjliggöra fler affärer för kunderna.

Eftersom alla banker kan använda EKN talar Carl-Johan Karlsson både om risken för förlorade affärsmöjligheter och förlorade kunder för de rådgivare som ännu inte känner till EKN.

– För det första kan du behöva säga nej till en affär du hade kunnat säga ja till med EKN. Du kan dessutom förlora kunden till en annan bank som känner till EKN, och det är ju snopet. Det här gäller i synnerhet unga och nyetablerade bolag där risken ofta är högre, men där vi kan täcka av upp till 75 procent av bankens risk, förklarar Carl-Johan Karlsson.

Boka mötet idag

Han råder alla bankrådgivare som inte känner till EKN eller de olika garantierna att besöka ekn.se, läsa på och sedan boka ett möte.

– Då får du träffa våra regionansvariga, antingen personligen eller via Teams. Jag lovar att det går snabbt, är obyråkratiskt och värt det. När en bank använder oss första gånger så ser vi alltid att det kommer fler affärer – helt enkelt eftersom de ser potentialen i att arbeta med oss.

Fem av EKN:s mest populära garantier

1. Rörelsekreditgarantin: EKN kan täcka av upp till 50 procent av risken när exportbolag eller underleverantörer behöver ta upp eller utöka sin rörelsekredit.

2. Investeringskreditgarantin: Fungerar på samma sätt men här kan EKN täcka upp till 50 procent av risken när banken beviljar ett investeringslån.

3. Exportsprånget: När ni på banken arbetar med ett nyetablerat tillväxtbolag kan EKN numera täcka upp till 75 procent av risken.

4. Den gröna kreditgarantin: Här kan EKN täcka upp till 80 procent av risken när exportbolag och underleverantörer lånar pengar för gröna investeringar eller verksamheter.

5. Fordringsförlustgaranti: Den här garantin ger företaget skydd mot risken att inte få betalt i enlighet med köpeavtalet. En försäkrad kundfordran underlättar finansiering.

Ladda ner företagsrådgivarnas guide till nöjdare kunder

Bild på guiden

Ladda ner guide för utskrift Ladda ner guide för skärm
Läs även