Lägre risk öppnar för fler exportaffärer

Nu blir det lättare för bankerna att hjälpa företag som vill ut på exportmarknaden. Under Åre Business Forum presenterade EKN:s generaldirektör Anna-Karin Jatko en ny lösning för finansiering som täcker 80 procent av bankernas risk vid exportaffärer med innovativa små och medelstora företag.

Anna-Karin Jatko

På Åre Business Forum – där näringsliv, ekonomisk politik och entreprenörer möts för att diskutera nya affärsmöjligheter – presenterade EKN:s generaldirektör Anna-Karin Jatko en ny lösning för bankernas behov av risktäckning vid exportaffärer. Den nya lösningen är utvecklad i samarbete med EIF (European Investment Fund) för att skapa starkare kreditgarantier för innovativa växande företag som vill ut på exportmarknaden.

– Vi finns här för att bankerna ska kunna hjälpa företagen att växa. Idag lanserar vi ett nytt erbjudande där vi tillsammans med EIF tar 80 procent av risken, vilket alltså innebär att bankerna endast behöver ta 20 procent själva när de hjälper sina kunder att internationalisera sina innovativa affärer, sade Anna-Karin Jatko när hon introducerade den nya finansieringslösningen.

Riskavtäckning ger möjlighet att låna ut

Exportsatsningar krävs ofta finansiering för exempelvis större lager, nyanställningar, nya maskiner och marknadsföringskampanjer – kostnader som kan ta tid för förtagen att få täckning för. I den andra änden blir risk- och kapitaltäckningskrav ofta en utmaning för bankerna när företagen behöver låna pengar för satsningarna.

Genom den nya lösningen tar EKN och EIF 40 procent av risken vardera när banken lånar ut kapital. Det gäller både rörelsekrediter och investeringskrediter. Det betyder alltså att bankerna endast behöver ta 20 procent av risken, en avsevärt lägre risk jämfört med befintliga och likartade EKN-lösningar där bankerna står för 50 procent av risken.

– Det här är fördelaktigt för alla parter. EKN:s uppdrag är ju att hjälpa fler små- och medelstora företag ut på exportmarknaderna och med vårt nya samarbete med EIF och bankerna kan vi verkligen göra det, sade Anna-Karin Jatko på Åre Business Forum.

Till för innovativa små och medelstora företag

Den nya lösningen är öronmärkt för att ge små och medelstora företag (omsättning upp till 500 miljoner kronor och 250 anställda) större möjligheter till finansiering med bättre villkor. Stödet är också villkorat till innovativa bolag som investerar i nya produkter, marknader och kunder. Enligt Anna-Karin Jatko är det många svenska företag som möter dessa kriterier idag.

– Tillsammans med bankerna och EIF kommer vi att kunna möjliggöra affärer till ett värde av 2,5 miljarder kronor. Här finns stora möjligheter för företagsrådgivare på bankerna att låna ut pengar till nya företagskunder.

Kontakta vårt SME-team för mer information

Vad tycker du om EKN:s nya lösning?

Linda Jonsson

Linda Jonsson, Kontorschef, Swedbank

”Det är en fantastisk möjlighet. Den här finansieringslösningen har en löptid upp till tio år, det ger oss möjlighet att kroka arm med kunden under en längre period. Vi har möjlighet att ge ett helt annat stöd. Att EKN:s produkter även är öppna för underleverantörer till exporterande företag ger en möjlighet för många mindre företag. Kan vi underlätta för deras tillväxt är det fantastiskt. Marknaden är idag global, även för många småföretag.”

Bo Egerheim

Bo Egerheim, Företagsrådgivare, SEB

”Tidigare har vi haft en 50-procentig riskavtäckning. Nu får vi 30 procent till. Vi får en uppväxling i kundernas finansiering. Nu behöver vi inkludera EKN i vår verktygslåda, för att det ska ske behöver EKN bli en tydligare pusselbit för oss. Jag tror att EKN behöver komma ut ännu mer till bankerna för att det här nya stödprogrammet ska bli tillgängligt för alla. Behovet av den här lösningen finns hos företagen. Nu behövs bara kunskap.”

Daniel Sjölund

Daniel Sjölund, Biträdande kontorschef, Swedbank

”Den här lösningen verkar jättebra. Den innebär en större riskavtäckning än tidigare. Det hjälper kunden och det hjälper oss som bank att låna ut mer pengar. Behovet av riskkapital finns hos våra kunder. Många företag exporterar och många har underleverantörer. Därför öppnar det här programmet upp för många flera kunder än befintliga stödprogram och finansieringslösningar.”

Jenny Strand

Jenny Strand, Kontorschef, Handelsbanken

”Stödprogrammet öppnar upp för oss som bank att kunna stötta nya innovativa företag. Vi möter många bra idéer som skulle kunna växa men riskkapitalet saknas ofta. Jag ser EKN som en trygg partner som dessutom kan bidra med ytterligare en kontrollfunktion för oss. Vi gör vår kreditbedömning, EKN gör sin. Vi får en kompetent partner och ytterligare ett bollplank.”

Anna Breman

Anna Breman, Chefsekonom, Swedbank

”Jag ser väldigt positivt på det här. Sverige är ett litet land, vi är beroende av export för att lyckas. Nu har svensk export kommit igång igen sedan finanskrisen 2008 och vi måste fortsätta jobba för att det ska gå åt rätt håll. Just nu ser vi en politisk miljö globalt med protektionistiska inslag, därför är det viktigt att vi värnar om att öppna upp och gör vad vi kan för att främja exportmöjligheter.”

Fakta

Garantin: gäller både rörelse- och investeringskrediter. EIF och EKN tar 40 procent av risken vardera. Banken står för resterande 20 procent.

EU:s garantiprogram

Löper till 2020 och används av 38 andra länder, både inom EU och länder associerade till EU:s Program Horizon 2020. Garantin stöds av InnovFin:s garantiinstrument för små och medelstora företag, med finansiellt stöd från Europeiska unionen inom ramen för Horizon 2020 Financial Instruments och Europeiska fonden för strategiska investeringar (EFSI) som inrättades som en del av Investeringsplanen för Europa. EFSI:s syfte är att bidra till finansiering och genomförande av produktiva investeringar inom Europeiska unionen och att säkerställa ökad tillgång till finansiering.

Vill du veta mer om hur EKN kan hjälpa banken att säga ja till exportaffärer?

Vi har flera garantier som försäkrar bankens risk på det exporterande företaget.
Via länkarna nedan hittar du mer information och kontaktuppgifter.

Kontakta EKN Läs mer om EKN:s bankgarantier
Läs även