Brasilien

Landriskklass

4

  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Landriskanalys

Brasilien Landriskanalys mars 2019 2019
EKN placerar Brasilien i en gynnsammare landriskklass än OECD. EKN är dock bunden av en överenskommelse om lägsta premienivå. Lägsta tillåtna premie för Brasilien är den som indikeras för landriskklass 5 riskklass A. För ytterligare information, var vänlig kontakta EKN.
Risktyp Kort Lång
Statsrisk
Offentlig
Bank
Företag

Ikonerna anger EKN:s riskbedömning.

En lägre landriskklass innebär en lägre landrisk. Ikonerna markerar EKN:s möjlighet att täcka risker på olika köpare i landet.
Ingen policy
Normal riskprövning
Högre krav
Ingen garantigivning
OECD eller EU-land