Argentina

Landriskklass

7

  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Landriskanalys

Argentina landriskanalys april 2018
Risktyp Kort Lång
Statsrisk
Offentlig
Bank
Företag

Ikonerna anger EKN:s riskbedömning.

En lägre landriskklass innebär en lägre landrisk. Ikonerna markerar EKN:s möjlighet att täcka risker på olika köpare i landet. För länder inom EU samt höginkomstländer inom OECD täcker EKN normalt inte kredittider under två år. Under coronakrisen försäkrar EKN under en tillfällig period även denna typ av exportaffärer.
Ingen policy
Normal riskprövning
Högre krav
Ingen garantigivning
EU-land eller OECD