Iran

Landriskklass

7

  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Landriskanalys

Iran landriskanalys sep 2018 2018
För samtliga affärer krävs annan valuta än US-dollar.
Risktyp Kort Lång
Statsrisk
Offentlig
Bank
Företag

Ikonerna anger EKN:s riskbedömning.

En lägre landriskklass innebär en lägre landrisk. Ikonerna markerar EKN:s möjlighet att täcka risker på olika köpare i landet. För länder inom EU samt höginkomstländer inom OECD täcker EKN normalt inte kredittider under två år. Under coronakrisen försäkrar EKN under en tillfällig period även denna typ av exportaffärer.
Ingen policy
Normal riskprövning
Högre krav
Ingen garantigivning
EU-land eller OECD