Landriskanalyser

Ju mer kunskap, desto fler och bärkraftiga affärer. Vår förhoppning är att EKN:s landriskanalyser ska kunna bidra till exportföretagets samlade kunskap om olika länder och därigenom deras möjligheter till ökad export.

Stefan Karlsson, chefsanalytiker på EKN kommenterar regelbundet exportläget med anledning av coronapandemin.

Läs mer här

Under ett år producerar EKN landriskanalyser för cirka 25 länder världen över som har störst exponering av EKN-garantier. Därutöver publiceras analyser av andra länder, beroende på riskutveckling och affärsflöde. 

EKN började publicera landriskanalyser december 2012.

Afrika söder om Sahara

Land Datum
Angola
jun 2021
Elfenbenskusten
maj 2020
Etiopien
jun 2021
Ghana
okt 2021
Tanzania
jun 2021
Zambia
jun 2021

Asien

Land Datum
Indien
jun 2021
Indonesien
jun 2021
Kina
jun 2021
Pakistan
jun 2021

Europa och OSS

Land Datum
Ryssland
jun 2020
Turkiet
dec 2020

Nordafrika och Mellanöstern

Land Datum
Egypten
sep 2021
Irak
sep 2021
Saudiarabien
okt 2019

Nordamerika

Land Datum
Mexiko
okt 2021

Sydamerika

Land Datum
Brasilien
okt 2021
Colombia
okt 2021