Landriskanalyser

Ju mer kunskap, desto fler och bärkraftiga affärer. Vår förhoppning är att EKN:s landriskanalyser ska kunna bidra till exportföretagets samlade kunskap om olika länder och därigenom deras möjligheter till ökad export.

Under ett år producerar EKN landriskanalyser för cirka 25 länder världen över som har störst exponering av EKN-garantier. Därutöver publiceras analyser av andra länder, beroende på riskutveckling och affärsflöde. 

EKN började publicera landriskanalyser december 2012.

Afrika söder om Sahara

Land Datum
Etiopien
dec 2018
Kenya
dec 2018

Asien

Land Datum
Indien
jun 2017
Indonesien
dec 2017
Laos
apr 2016
Pakistan
apr 2018

Europa och OSS

Land Datum
Armenien
maj 2018
Kazakstan
mar 2019
Ryssland
feb 2019
Serbien
okt 2017
Turkiet
nov 2018
Turkmenistan
maj 2018
Ukraina
aug 2017
Uzbekistan
mar 2019
Vitryssland
maj 2018

Nordafrika och Mellanöstern

Land Datum
Egypten
apr 2019
Förenade Arabemiraten
okt 2016
Irak
okt 2017
Iran
sep 2018
Israel
okt 2017
Marocko
nov 2017
Saudiarabien
okt 2016

Nordamerika

Land Datum
Mexiko
feb 2019
Panama
jun 2016

Sydamerika

Land Datum
Argentina
apr 2018
Brasilien
mar 2019
Chile
jul 2017
Colombia
mar 2018