Hemligheten bakom batteriföretaget Polariums otroliga tillväxtresa

Svenska Polarium som tillverkar smarta batterier är på en tillväxtresa som slår det mesta. Men att växa så snabbt är inte gratis.
– EKN:s garantier har gjort det möjligt för oss, säger Polariums grundare och vd Stefan Jansson.

Svenska Polarium erbjuder uppkopplade produkter och tjänster för energilagring och energioptimering, som främst används på telekommarknaden. Enkelt beskrivet tillverkar de uppkopplade batterier som används av verksamheter som är beroende av ständig och tillförlitlig energiförsörjning – som mobilmaster. Polariums smarta batterier kan användas för att ersätta de dieselaggregatorer och blybatterier som ofta driver eller agerar backup till dessa master, inte minst i länder som saknar tillgång till ett stabilt elnät.

– Våra uppkopplade batterier optimerar mobilmasternas energikonsumtion. Genom att lagra energi och förutse elnätets tillgång till grön el ser batterierna till att masten alltid är uppkopplad samtidigt som den använder så hög andel grön och billig el som möjligt. En av våra kunder ”sparar” sju miljoner liter diesel på att använda våra produkter – varje månad, säger Stefan Jansson.

På Financial Times tillväxtlista

Polarium grundades 2015 och hade förra året en omsättning på över en miljard kronor. Till dags dato har de installerat över 350 000 batterier i över 70 länder på alla kontinenter. De har kontor i Sverige, fabriker i Mexiko, Vietnam och snart även Sydafrika, säljkontor i USA samt säljare och teknisk support i England, Nya Zeeland, Indonesien och flera afrikanska länder. 2021 utsågs de till Nordens mest snabbväxande tillväxtbolag av Financial Times. Kort sagt är Polarium på en otrolig tillväxtresa – och den har kostat en hel del.

 

Banken såg en risk i att ge oss de krediter vi behövde, och för att minska den risken vände vi oss till EKN

Stefan Jansson, vd och grundare Polarium 

– Vår verksamhet har ett enormt kassaflöde. Vi förbrukar stora mängder arbetskapital, köper in material och skeppar det till fabriker, bygger produkter och skeppar dem till kunder, utbildar kunder på plats och så vidare. Ta det och addera vår tillväxttakt så får du en uppfattning av vårt behov av rörelsekrediter, säger Stefan Jansson.

För att fylla sitt behov av rörelsekrediter har Polarium behövt en partner som kan försäkra en del av bankens risk. 
 I början hade vi inte någon historik att visa upp för kreditgivare och dessutom gör vi många affärer på riskmarknader. Banken såg en risk i att ge oss de krediter vi behövde, och för att minska den risken vände vi oss till EKN.

EKN:s garantier som stöd

Under sin tillväxtresa har Polarium använt flera av EKN:s garantier. Ett exempel är garantin för kundfordringar, som gör att bolaget i specifika affärer kan skaffa sig en konkurrensfördel genom att erbjuda sin köpare en lång kredittid. Detta samtidigt som EKN täcker risken i affären, vilket i sin tur gör det möjligt för Polarium att jämna ut sin likviditet.

– Att erbjuda attraktiva kredittider är ett stort plus i säljprocessen. Samtidigt innebär det såklart en risk. Med EKN:s garanti är 95 procent av det fakturerade beloppet försäkrat. Dessutom kan vi använda garantin för att få köpesumman utbetald i förväg från vår bank. Vi kan alltså erbjuda kunderna kredit utan att själva behöva vänta på att få betalt, säger Stefan Jansson.

För att finansiera sina mer allmänna expansionssatsningar – alltså utan direkta kopplingar till specifika exportaffärer – använder Polarium
EKN:s rörelsekreditgaranti. Genom garantin täcker EKN 50 procent av bankens risk när de godkänner en rörelsekredit, vilket frigör kreditutrymme och ger Polarium tillgång till mer kapital.

– Sammanfattningsvis kan man säga att EKN:s garantier har hjälpt oss att både frigöra kapital och göra trygga affärer på riskmarknader som Nigeria och Uganda. Det här samarbetet har gjort att vi kan fokusera på vår grundverksamhet och det har varit otroligt värdefullt för oss.

Hur kan vi hjälpa dig?

EKN:s garantier hjälper dig att få ja från banken så att du kan finansiera din export. Våra garantier stärker din konkurrenskraft och minskar risken i din exportaffär. Fyll i dina uppgifter nedan så berättar vi mer om vad vi kan göra för just dig. Du kan också ringa 08-788 00 00.

Vi stärker ditt erbjudande

EKN ökar din möjlighet att få finansiering genom att täcka bankens risk samtidigt som vi försäkrar dig mot risken att inte få betalt.

Få överblick över exporten

EKN Magasin tar med dig bakom kulisserna i internationella affärer och utbildar dig om exportaffärens olika delar.