”Rädslan att inte få betalt ska aldrig få stoppa en exportaffär”

Exportkreditnämnden hjälper exporterande bolag och deras underleverantörer så att de kan fortsätta satsa även i oroliga tider. Här berättar EKN:s generaldirektör Anna-Karin Jatko om hur myndigheten stöttar den otroligt viktiga SME-exporten.

Porträttbild av Anna-Karin Jatko

För dem som inte känner till EKN, kan du berätta vad ni gör?
– EKN startades under 30-talets orostider med syftet att den viktiga svenska exporthandeln inte skulle stanna av på grund av rädslan för uteblivna betalningar. Vi gör samma arbete i dag. Du kan se oss som ett försäkringsbolag. När du köper en brandförsäkring så försäkrar du dig om att du har kvar värdet av ditt hus, även om det brinner upp. Och med en ”försäkring” från EKN, våra garantier, har du kvar värdet på din exportaffär även om din kund inte betalar. Den vetskapen skapar en trygghet som gör att fler företag vågar satsa på verksamheten och exporten, även när det är skakigt på världsmarknaden.  

Vilka utmaningar stöter svenska exportörer på i dag?
– De senaste åren har bjudit på många utmaningar för företagen: restriktioner, ökade produktionskostnader och energipriser samt problem i leverantörskedjorna och sanktioner. Allt detta kan dessutom öka risken för uteblivna betalningar. Vår senaste undersökning visade att 37 procent av de tillfrågade företagen minst en gång under de senaste tre åren hade haft problem med att få betalt vid en exportaffär. 13 procent uppgav att de hade haft problem minst fem gånger. Det är mycket – och det var före krigsutbrottet i Ukraina. 

Vår senaste undersökning visade att 37 procent av företagen haft problem att få betalt vid en exportaffär de senaste tre åren. Det är mycket – och det var före krigsutbrottet i Ukraina

Anna-Karin Jatko, generaldirektör EKN 

Vad kan ni hjälpa företagen med i dessa tider?
– När det gäller risken att inte få betalt är det faktiskt enkelt: med en garanti från EKN får du alltid betalt, även om din kund inte betalar. Jag kan ge ett exempel från ett företag som jag själv besökte nyligen som heter Kiruna Wagon. De fick en order från Egypten på 299 järnvägsvagnar avsedda för transport av grus, sten, sand och jord. Det är ingen liten affär för ett mindre bolag – att tillverka och sedan skeppa den utgör en betydande kapitalrisk. För att lyfta bort risken tecknade Kiruna Wagon en garanti hos EKN. De försäkrade sig helt enkelt mot risken att inte få betalt och kunde tillverka och leverera utan oro. Det är en trygghet som jag vill att Sveriges alla SME-exportörer ska känna. 

Hur viktiga är SME-företag för svensk export?
– Oerhört viktiga. SME-företagen stod förra året för över 40 procent av Sveriges totala export och andelen ökar varje år. Tillsammans skapade de här företagen affärer värda drygt 500 miljarder kronor. 

Finns det andra sätt som EKN kan hjälpa svenska SME-exportörer och deras underleverantörer?
– Absolut. När företag lånar pengar av sina kreditgivare kan EKN gå in och stå för en stor del av bankernas risk. Det blir då lättare för bankerna att bevilja krediterna och på så sätt blir det enklare för företagen att bibehålla sin likviditet eller att satsa på nya marknader. 

Vad vill du att svenska SME-företag ska veta om EKN?
– Att vi är en myndighet med det explicita uppdraget att hjälpa svensk exportindustri i svåra tider och på svåra marknader. Och att vi inte bara finns till för de stora företagen. EKN finns till för alla företag, även underleverantörer. Ingen affär är för liten för oss.

Hur kan vi hjälpa dig?

EKN:s garantier hjälper dig att få ja från banken så att du kan finansiera din export. Våra garantier stärker din konkurrenskraft och minskar risken i din exportaffär. Fyll i dina uppgifter nedan så berättar vi mer om vad vi kan göra för just dig. Du kan också ringa 08-788 00 00.

Vi stärker ditt erbjudande

EKN ökar din möjlighet att få finansiering genom att täcka bankens risk samtidigt som vi försäkrar dig mot risken att inte få betalt.

Få överblick över exporten

EKN Magasin tar med dig bakom kulisserna i internationella affärer och utbildar dig om exportaffärens olika delar.