Säg ja till kundens gröna investeringar – med EKN:s nya garanti

Nu lanserar EKN en grön kreditgaranti för att bidra till klimatomställningen. Garantin gör det möjligt för svenska banker att hjälpa sina kunder med den initiala investering som en omställning innebär, till en lägre kreditrisk. Åsa Larsson på EKN och produktansvarig för den gröna garantin, berättar mer.

Vad är EKN:s gröna kreditgaranti?

– Det är en ny lånegaranti som är riktad mot exporterande företag och deras underleverantörer. Syftet med den gröna kreditgarantin är att främja klimatinvesteringar och att stödja de svenska företag som kan bidra till att uppfylla Parisavtalet. 

Hur kan banken använda garantin?

– Garantin kan användas för företagslån som rör rörelsefinansiering eller en specifik investering som bidrar till klimatomställning. Företaget som vill ta lånet behöver inte vara en ”grön verksamhet” idag, utan kan söka med syftet att ställa om sin verksamhet på hemmaplan.

Vilka är fördelarna för banken med den nya garantin?

– Den gröna kreditgarantin minskar bankens risk väsentligt när de ställer ut krediter till företagen – garantin täcker upp till 80 procent av bankens risk mot de 50 procent som EKN:s garantier vanligtvis täcker. Det här kan vara särskilt intressant om vi ser till de ”gröna verksamheterna”; de är ofta företag som tillhandahåller nya, oprövade produkter eller tjänster, vilket medför en högre risk för bankerna. Genom att dra nytta av EKN:s erbjudande kan bankerna hjälpa sina företagskunder med deras exportaffärer, samtidigt som den egna risken begränsas.

Hur ansöker man om EKN:s gröna kreditgaranti?

– Den långivande banken ansöker om garantin. Företaget som ska utnyttja krediten ska kunna visa hur projektet eller verksamheten uppfyller EKN:s gröna kriterier. Kriterierna baseras på den nya EU-taxonomin som ska bidra till att uppfylla Parisavtalet, så i stora drag ska krediterna gå till något som stöttar klimatomställningen. Har man frågor kan man kontakta oss på EKN; vi guidar gärna både banken och företaget genom ansökningsprocessen. 

Hur stora lån täcks av den gröna kreditgarantin?

– EKN ställer ut gröna kreditgarantier för lån under 500 miljoner kronor med en löptid på upp till tio år. Det finns ingen undre beloppsgräns. För högre belopp än 500 miljoner kronor går det att ansöka om garantier från Riksgälden. 

Ladda ner guiden "Öka bankens möjligheter"

Behöver dina kunder hjälp att ställa om?

EKN:s garantier gör det lättare för er på banken att stötta era kunder i deras omställning för att bli mer klimatvänliga. Det är både enkelt och kostnadsfritt att kontakta EKN. Fyll i dina uppgifter så hör vi av oss. Du kan också ringa 08-788 00 00.

Vi stärker ditt erbjudande

EKN ökar din möjlighet att få finansiering genom att täcka bankens risk samtidigt som vi försäkrar dig mot risken att inte få betalt.

Få överblick över exporten

EKN Magasin tar med dig bakom kulisserna i internationella affärer och utbildar dig om exportaffärens olika delar.