Så fick underleverantören Wiretronic finansiering för att växa snabbt

Wiretronic fick en affär värd 50 miljoner kronor som första beställning och behövde kapital för att växa fort. Eftersom beställaren Volvo Cars är exportör kunde Wiretronic vända sig till EKN för att stärka sin likviditet – myndigheten kan nämligen även stötta underleverantörer till exporterande företag.

Det är inte många bolag som börjar sin tillväxtresa med en affär på 50 miljoner kronor – men Wiretronic gjorde det. Bolaget startade upp när de vann en jätteorder för utveckling och tillverkning av ett diagnosverktyg till exportören Volvo Cars egna verkstäder, som finns världen över. 

– Det var en rätt ordentlig munsbit för oss som nystartat bolag och det skulle komma att kräva väldigt mycket kapital. Därför vände vi oss till EKN för att få hjälp med finansieringen, säger Wiretronics grundare och styrelseordförande Sören Karlsson.

I en helt vanlig bil finns det upp till 200 datorer som styr allt från förbränningsmotor till växellådan, infotainment-systemet och fönsterhissen. Wiretronic har en serie verktyg som gör det enklare att lokalisera elfel i bilen som är kopplade till dessa datorer eller kablaget som sammankopplar dem, och det var dessa verktyg som Volvo Cars ville köpa in.

Utmanande att växa och förbli likvid

När Wiretronic fick jätteaffären från Volvo hade de inte levererat till någon annan kund. Eftersom den enorma Volvo-affären var tidsbegränsad till två år behövde de dessutom parallellt bygga upp en normal kundstock. 

– För att lyckas breddade vi vår verksamhet till att även bli serieleverantör till försvarsindustrin och Volvo, det vill säga att vi började leverera material till bilarnas produktionslinje. Det var ett väldigt stort steg för oss.

När affärerna ökade behövde vi en högre belåning för att förbli likvida, så då hörde jag av mig till EKN.

Sören Karlsson, grundare Wiretronic 

Att bygga upp Wiretronics organisation, leverera beställningen till Volvo och samtidigt utveckla affären var naturligtvis otroligt kapitalkrävande för det nystartade bolaget.

– Vi visste att det kan ta sex-åtta månader från att en order kommer in tills att vi har pengarna på banken. Därför hade vi säkrat upp med egna pengar, externa investerare och lån från Almi och Handelsbanken. Men när affärerna ökade behövde vi en högre belåning för att förbli likvida, så då hörde jag av mig till EKN, säger Sören Karlsson.

Ökade belåningen med EKN

Sören Karlsson hade samarbetat med EKN på ett tidigare jobb och kände till att EKN även kan hjälpa underleverantörer till exporterande företag. Wiretronics bank skickade in en första ansökan om en rörelsekreditgaranti från EKN, för inköp av råvaror och utjämning av bolagets ojämna kassaflöde. Ansökan godkändes och garantin innebar att 50 procent av bankens risk avtäcktes.

– Vi har en riktigt bra bank i Trollhättan som förstår oss. Med hjälp av EKN:s riskavtäckning har de kunnat följa med högre upp i belåning och det är precis det som har behövts under vår tillväxtresa, säger Sören Karlsson.

 

Hur kan vi hjälpa dig?

EKN:s garantier hjälper dig att få ja från banken så att du kan finansiera din export. Våra garantier stärker din konkurrenskraft och minskar risken i din exportaffär. Fyll i dina uppgifter nedan så berättar vi mer om vad vi kan göra för just dig. Du kan också ringa 08-788 00 00.

Vi stärker ditt erbjudande

EKN ökar din möjlighet att få finansiering genom att täcka bankens risk samtidigt som vi försäkrar dig mot risken att inte få betalt.

Få överblick över exporten

EKN Magasin tar med dig bakom kulisserna i internationella affärer och utbildar dig om exportaffärens olika delar.