4 EKN-garantier som hjälper dina kunder i osäkra tider

Här berättar Anna Långström, regionansvarig på EKN, hur banker kan använda fyra av EKN:s garantier för att stötta sina kunder.

EKN har en lång historia av att samarbeta med banker och göra det enklare för dem att stötta exportföretag eller underleverantörer till exporterande företag. EKN erbjuder flera garantier som minskar bankens risk – så här fungerar fyra av de mest populära garantierna.

1. Den nya gröna kreditgarantin ger 80 procents riskavtäckning

EKN:s gröna kreditgaranti lanserades hösten 2021 och gör det möjligt för företag att få tillgång till finansiering när de ställer om sin produktion eller tillverkar och säljer en grön produkt. Den gröna garantin täcker upp till 80 procent av bankens risk för den här typen av grönt lån. Det gör det enklare för dig som företagsrådgivare att säga ja till kundens kreditförfrågan.

– Med den här krediten kan din kund ställa om den egna verksamheten till att bli mer klimatvänlig, energieffektiv och därmed mer konkurrenskraftig. Sett till de växande kraven på hållbarhet är det ett sätt att framtidssäkra verksamheten, säger Anna Långström.

Med den här krediten kan din kund ställa om verksamheten för att bli mer klimatvänlig, energieffektiv och därmed mer konkurrenskraftig

Anna Långström, regionansvarig på EKN 


2. Rörelsekreditgarantin underlättar kundens finansiering

I osäkra tider kan tanken på att expandera till en ny marknad eller ta på sig en stor beställning kännas som en utmaning för många företag. En exportsatsning ställer höga krav på företagets likviditet. Dels för att företaget behöver täcka upp för initiala säljkostnader på den nya marknaden, dels för väntetiden mellan att en order läggs och att pengarna finns på kontot.

För att förbättra sin likviditet ber många företag sin bank om utökat kreditutrymme. De flesta banker vill kunna hjälpa kunderna i de här situationerna, men ibland räcker inte säkerheterna och kreditlimiten till.
– I de fallen täcker en rörelsekreditgaranti från EKN 50 procent av bankens kreditrisk, vilket kan vara extra värdefullt under perioder då bankerna behöver vara mer riskmedvetna. Garantin gör det lättare för dig att godkänna en rörelsekredit till kunden, säger Anna Långström.

3. Garantin för investeringskrediter hjälper företag att investera

Med EKN:s garanti för investeringskrediter kan banker lättare ge sina kunder lån för investeringar i produktionsanläggningar och maskiner i Sverige. Garantin innebär att EKN delar risken med banken.
– Den här garantin gör att du kan stötta dina kunder när de vill göra satsningar i sin produktion. Vid förlust ersätter EKN 50 procent av den utestående krediten, säger Anna Långström.

4. Motgarantin gör det lättare att ställa ut en förskottsgaranti

Exporterande företag behöver ofta få en del av ordervärdet som förskottsbetalning för att upprätthålla sin likviditet. Men när det skakar på marknaden kan tanken på förskottsbetalningar göra potentiella köpare nervösa, särskilt om det är en ny affärsrelation.

– Säg att din företagskund har fått in en affär på två miljoner kronor med en ny kund i Tyskland. Din kund vill ha 500 000 kronor i förskott, men köparen tvekar och önskar en förskottsgaranti som ställs ut av er på banken, säger Anna Långström.

Men det är inte riskfritt för banken att ställa ut en förskottsgaranti, och det är där EKN:s motgaranti kommer in i bilden.

– EKN:s motgaranti försäkrar 75 procent av förskottsbeloppet och det minskar bankens risk väsentligt. EKN:s motgaranti gör det alltså lättare för dig att ställa ut förskottsgarantin, vilket i sin tur gör att din kund kan få sitt förskott av köparen.

Hur kan vi hjälpa dig?

EKN:s garantier hjälper dig att få ja från banken så att du kan finansiera din export. Våra garantier stärker din konkurrenskraft och minskar risken i din exportaffär. Fyll i dina uppgifter nedan så berättar vi mer om vad vi kan göra för just dig. Du kan också ringa 08-788 00 00.

Vi stärker ditt erbjudande

EKN ökar din möjlighet att få finansiering genom att täcka bankens risk samtidigt som vi försäkrar dig mot risken att inte få betalt.

Få överblick över exporten

EKN Magasin tar med dig bakom kulisserna i internationella affärer och utbildar dig om exportaffärens olika delar.