Så planerar du för supertillväxt i pandemins spår

För många företag har coronakrisen satt verksamheten på hårt prov. För andra har krisen gett affärerna en oväntad skjuts. Att växa snabbare än man förväntat sig har dock sina egna utmaningar. Så här hanterar du det – och gör det bästa av vinden i seglen.

Omid Ekhlasi är grundare av Techarenan, en plattform där innovationer och tillväxtbolag ska frodas och utvecklas. Han har träffat mängder av bolag under pandemin, och säger att många av dem som gått starkt delar en gemensam utmaning – de behöver resurser för att kunna ta till vara på sitt momentum.


Omid Ekhlasi

– Det kostar pengar att växa, och även om företagen har haft en tydlig tillväxtplan så har den troligen ställts på ända. Nu kan de behöva säkra mer finansiering för att hantera efterfrågan och inte låta tillväxtmöjligheterna gå till spillo.

Här är Omid Ekhlasis tips för företag som har kraft att växa under pandemin

 

1. Säkra finansiering – och glöm inte banken

Tillväxtbolag är vana vid att ta in pengar i form av riskkapital, men Omid Ekhlasi tycker också att fler borde se möjligheterna som kommer med bankfinansiering.

– Att ha möjlighet till bankfinansiering skapar snabbhet och flexibilitet i verksamheten. Att ta in riskkapital kan ta tid och resurser i anspråk, och späder ut ägandet. Det här handlar dock inte om att välja det ena eller det andra – utan snarare om att inte gå miste om ännu ett bra sätt att säkra finansiering.

Vissa företagare kanske inte ens ser banken som en möjlig partner i en tillväxtresa – i synnerhet gäller det nog nystartade företag som inte går med vinst ännu. Omid Ekhlasi säger att det är synd, och att det finns sätt att öka sannolikheten för ett JA från banken.

– Bankerna vill gärna hjälpa till – de vill ha snabbväxande tillväxtbolag som kunder. Men det är inte alltid bolag passar in i bankernas matris. Genom att samarbeta med till exempel EKN, som kan täcka en stor del av bankens risk vid kreditgivning som är kopplad till export, ökar chansen att banken kan säga ja. Det här är en väg till kapital som företag inte ska glömma bort.

Bankerna vill gärna hjälpa till – de vill ha snabbväxande tillväxtbolag som kunder


2. Gyllene läge att rekrytera

Kompetensbrist har varit en flaskhals för svenska bolag i många år. Att rekrytera riktigt duktiga medarbetare har varit dyrt – eller omöjligt – och det har hämmat tillväxtplanerna. Men i och med coronakrisen har det förändrats.

– Helt plötsligt finns det kompetens ute på marknaden, människor som ser sig om efter nya utmaningar eller har blivit av med jobbet. Det är en situation vi inte har sett på länge, och som ger stora möjligheter att få in fler medarbetare till sin tillväxt, säger Omid Ekhlasi.

3. Se över förvärvs- eller fusionsalternativ

Att växa genom förvärv är en vedertagen tillväxtstrategi, men är inte sällan en dyr väg mot tillväxt. Omid Ekhlasi säger att nu, i kölvattnet av pandemin, är det fler företag som av olika anledningar är öppna för att bli förvärvade eller gå samman.

– Tänker man till kan det här vara en bra väg till fortsatt tillväxt. Det finns enskilda företag som haft det tufft, men i grunden har en väldigt stabil verksamhet. Det finns också regioner som har haft det tufft, och här kan förvärv vara ett sätt att köpa närvaro på en ny marknad.

4. Hitta nya marknader och målgrupper – och nå dem billigt

Att hitta nya geografiska marknader ligger i ett tillväxtbolags natur. Omid Ekhlasi tycker att företagen nu också bör fundera över de nya marknader som uppstår i och med att samhället förändras.

– Flera funktioner i samhället digitaliseras nu snabbt och här kommer det att behövas nya tjänster, lösningar och leverantörer. Och konsumenterna förändrar också sina beteenden – inte minst har många äldre snabbt blivit mer digitala och det öppnar upp för att nå en kapitalstark målgrupp på nya sätt.

Även när det gäller just att nå sina målgrupper har coronakrisen skrivit om spelplanen. Många företag har kapat sina marknadsföringsbudgetar, och det har i sin tur gjort att vissa mediehus och andra annonsplattformar har fått det svårt.

– Det går att få smart exponering för sin marknadsföringsbudget just nu, och det kan vara ett sätt att växa och ta marknadsandelar.

5. Sist men inte minst – just do it!

Oavsett vilka av ovanstående vägar som passar ditt företag, så krävs det att du agerar. Och det kan faktiskt vara en framgångsfaktor i sig.

– Framtiden är oviss just nu, och det är lätt att tänka att man ska avvakta och se vad som händer. Men bland de bolag jag har pratat med har en viktig framgångsfaktor varit att de har varit snabba på att ta beslut – och lika snabba på att omvärdera dem när det behövs

Hur kan vi hjälpa dig att växa?

EKN:s garantier ökar möjligheten för exportföretag och deras underleverantörer att få ja från banken. Vad behöver du hjälp med? Det är både enkelt och kostnadsfritt att kontakta oss. Fyll i dina uppgifter så hör vi av oss. Du kan också ringa 08-788 00 00.

Så använder du EKN under krisen

Öka möjligheten till finansiering genom att EKN täcker bankens risk. Försäkra dig mot risken att inte få betalt i exportaffärer.

EKN Magasin

Här publicerar EKN artiklar om export, finansiering och företagande.