Så finansierar du exporten

När du ska finansiera en exportsatsning så behövs kapital – och ofta behöver du lägga pussel med flera olika finansiärer. Med EKN som en del av affären går det ofta lättare oavsett vilken väg till pengarna du väljer.

För många företag med tillväxtambitioner är det naturligt att rikta blickarna utanför Sveriges gränser och satsa på export. Men för att nå ut internationellt krävs finansiering. Kanske behövs kapital till marknadsföring, produktutveckling eller investeringar i produktionsutrustning. Oavsett vilket, är nyckeln att söka efter flera finansieringsmöjligheter.

– Att hitta olika finansiärer som kompletterar vararandra är kanske det viktigaste när du ska finansiera din tillväxt och exportsatsning. Banken är en del, men utöver det kan du behöva prata med Almi och privata investerare – och kanske också vara beredd att satsa privat kapital, förklarar Thomas Eklöf som är kreditchef på Almi Företagspartner i Jönköping.

Här är fyra smarta tips för att finansiera exportsatsningen

Thomas Eklöf på Almi Företagspartner i Jönköping guidar dig till pengarna du behöver för din exportsatsning.

1. Minska kapitalbehovet

Det första steget handlar faktiskt inte om att få in kapital. För om du kan minska mängden pengar du faktiskt behöver, så blir det ju lättare att få ihop ekvationen. Att du har kostnadskontroll är dessutom ofta en förutsättning för att få vidare finansiering – både banken och privata investerare vill gärna se att du har bra koll på utgifterna och en väl genomtänkt affärsplan.

2. Bli nära vän med banken

Banken är såklart en viktig affärspartner när du behöver kapital. Thomas Eklöf säger dock att de många företag har för svag relation med sin bank.

– Vissa företag har knappt någon kontakt alls med sin bank förrän de behöver låna pengar eller utöka checkkrediten. Se istället till att ha löpande kontakt med banken och berätta för dem hur det går och vilka planer du har för företaget.

Om banken känner dig och ditt företag bättre så kan det göra dem tryggare, och kanske kan de också lättare värdera dina säkerheter om de förstår din verksamhet. Just vilka säkerheter du har för lånet är en viktig punkt för banken, tillsammans med att de bedömer företagets återbetalningsförmåga. Säkerheterna är också en punkt där banken och företagen ofta resonerar olika.

– Du kanske tycker att ditt varulager, din maskinpark och dina löpande uppdrag är säkerhet nog, men banken måste förhålla sig till vissa regler. De kan därför sällan räkna med samma värde på dessa saker som du gör. Och det är när säkerheterna inte räcker till som Almi och EKN kan gå in och stötta i affärsprocessen.

3. Almi och EKN – en bra kombination

Det finns flera statliga organisationer som arbetar på olika sätt för att hjälpa svenska företag att växa och satsa internationellt. Almi kan till exempel komplettera bankens finansiering.

– Säg att banken bara kan täcka 75 procent av dina lånebehov, då kanske vi på Almi kan ta 25 procent. I vår bedömning tittar vi mindre på säkerheterna och mer på företagets vision. Vi kan helt enkelt ta lite högre risk, men tar därför också lite högre ränta än bankerna, förklarar Thomas Eklöf.

Han berättar att företag också kan använda både Almi och EKN för sina utmaningar och behov.

– EKN kan gå in och garantera en del av bankens risk, så att det blir lättare för banken att säga ja. Sedan kan Almi gå in och låna ut den del som banken inte kan riskera. Vi arbetar ofta tillsammans för att försöka lösa företagens behov i exportaffärer.

4. En snabbkurs i riskkapital

Ingvar Kamprad tog aldrig in externt kapital och ägde sitt IKEA helt och hållet. Företag som Facebook har däremot tagit in kapital gång på gång. Många av grundarna äger därför numera bara några få procent av företaget – men det är värdefulla procent.

Skillnaden på de två företagens finansieringsupplägg är att Facebook har kunnat växa mycket snabbare med riskkapital. Investerare, riskkapitalister eller affärsänglar är människor och företag som kan tänka sig att satsa pengar i ditt företag – i utbyte mot en del av ditt bolag. Det kan vara en viktig väg till pengarna, men det finns mycket att tänka på innan du tar steget.

– För det första, i samma stund som du tar in riskkapital så bestämmer du dig indirekt för att någon gång i framtiden sälja eller börsnotera företaget. Investerarna vill ju få tillbaka sina pengar och göra en exit, säger Thomas Eklöf.

Genom att ta in riskkapital delar du också med dig av ägandet i bolaget, och får in partners som vill tycka till. I gengäld får du inte bara kapital utan också ofta stor kunskap och tillgång till ett större nätverk. Men var hittar du då potentiella investerare?

– I tidningarna ser det ut som att riskkapitalister kastar pengar på företag just nu, men sanningen är att de allra flesta företag är långt ifrån investerarna. Mitt tips är att kontakta det lokala näringslivsbolaget på din ort – de har ofta bra koll på lokala investerare som är intresserade av att bli delägare i spännande bolag.

Almi har också ett eget riskkapitalbolag, Almi Invest, som kan hjälpa till. Dessutom finns det flera nätverk som samlar affärsänglar. Ett sådant är Connect som finns på flera orter runtom i Sverige.

Hur kan du stärka ditt erbjudande?

EKN:s garantier ökar möjligheten för exportföretag och deras underleverantörer att få ja från banken. Vad behöver du hjälp med? Det är både enkelt och kostnadsfritt att kontakta oss. Fyll i dina uppgifter så hör vi av oss. Du kan också ringa 08-788 00 00.

Stärk din affär i pandemin

Vi ökar din möjlighet att få finansiering genom att täcka bankens risk – och försäkrar dig mot risken att inte få betalt i din exportaffär.

Få överblick över exporten

EKN Magasin tar med dig bakom kulisserna i internationella affärer och utbildar dig om exportaffärens alla olika delar.