Förutsättningar

EKN vill främja ansvarsfullt företagande. Därför är miljöhänsyn och socialt ansvar några av grundförutsättningarna i vår bedömning.

Investeringsvaluta

Investeringsvalutan bestämmer i vilken valuta EKN kommer att utfärda garantin. När din investeringsvaluta är svenska kronor, euro, US-dollar, schweiziska franc eller japanska yen utfärdar EKN garantin, ställer ut premien och betalar ut ersättning i denna valuta. För övriga kontraktsvalutor utfärdar EKN garantin, premiefakturan och gör skadeutbetalningen i svenska kronor.

Säkerhet för betalning

EKN har inga generella krav på att det måste finnas säkerheter för betalning av investeringslån. Men i vissa fall är det en förutsättning för att kunna ställa ut vår garanti för en affär.

Exempel på sådana säkerheter är betalningsgaranti och pant i utrustning.

Ansvarsfullt företagande i garantigivningen

EKN vill främja ansvarsfullt företagande. Vi bedömer risken för negativ miljöpåverkan inför beslut om garanti. Vi beaktar även sociala frågor och att korruption inte förekommer i affären. Några av frågorna i ansökningshandlingen handlar om detta.

EKN:s allmänna villkor

Garantin regleras av EKN:s allmänna villkor för investeringsgarantier (november 2005).

Sidan uppdaterades senast 27 jul 2022