Investeringar i utlandet

Investeringsgarantin täcker risken för förlust på grund av politisk händelse i samband med investering eller investeringslån utomlands.

Garantin kan användas av investerare eller av finansiär av investeringslån. Denna garanti skyddar mot händelser som inträffar från och med dagen då investeringen helt eller delvis fullgjorts eller utbetalning av lånet sker.

Med en EKN-garanti vet du att du får ersättning om du på grund av myndighetsingripande i investeringslandet inte kan förfoga över investeringen eller att betalning av investeringslånet uteblir.

Investeringar som kan garanteras

Du kan ansöka om garanti för investeringar och investeringslån som främjar svenskt intresse. De ska vara sunda investeringar som bidrar till ekonomisk utveckling i investeringslandet. EKN erbjuder garanti för investeringar både inom varu- och tjänsteproduktion.

Exempel på investeringar är aktieförvärv genom kapitalinsats eller apportegendom, licenser eller franchising. EKN kan även garantera risken att du inte kan ta hem avkastningen.

Sidan uppdaterades senast 5 aug 2022