Garanti för tillverknings- och fordringsförlust

Denna garanti finns i två varianter: med exportören som garantitagare eller där exportör och bank i kombination är garantitagare. Här beskrivs garantin med exportör som garantitagare.

Garanti för tillverknings- och fordringsförlust täcker risken för att din köpare i utlandet inte betalar fordran enligt avtal. Den täcker också dina upparbetade kostnader som du, på grund av att köparen bryter avtalet, inte kan fakturera.

Storleken på beloppet du kan försäkra med tillverkningsförlustgarantin utgår från dina upparbetade kostnader (faktureringsbelopp minus vinstmarginal).

Denna garanti skyddar mot händelser som inträffar från och med dagen då du har ett bindande avtal. EKN kan garantera både små och stora affärer med denna garanti.

Med en EKN-garanti vet du att du får ersättning om din kund inte betalar eller bryter avtalet, vilket underlättar för dig att erbjuda kunden kredit.

Du kan också använda garantin som säkerhet om du väljer att låta en bank eller ett annat kreditinstitut finansiera affären. EKN erbjuder banken fördelaktiga tilläggsvillkor vid överlåtelse, om köparen accepterar att betalningsplikten är oberoende av exportavtalet. Det kan vara dokumenterat direkt i exportavtalet eller i exempelvis en växel, promissory note eller remburs. 

För tilläggsvillkoren fyller du och banken i blanketten Meddelande om överlåtelse och skickar till EKN.

Små och medelstora företag med högst 250 anställda och högst 500 miljoner i omsättning kan vända sig till Almi. Då överlåter du fordran och rättigheterna under garantin till finansiären.

Sidan uppdaterades senast 24 maj 2022