Ny garanti för rörelsefinansiering för stora företag samt deras underleverantörer

För att möta nya finansieringsbehov som orsakats av Covid 19-pandemin har EKN tagit fram en garanti även för stora företags rörelsefinansiering och deras underleverantörsfinansiering.

I våras lanserade EKN rörelsekreditgaranti för stora företag, som en tillfällig åtgärd för att motverka effekterna av pandemin. Normalt erbjuder EKN rörelsekreditgaranti enbart för små och medelstora företag. EKN har nu beslutat att förlänga erbjudandet till 30 juni 2021. Företagen ser en osäkerhet inför första halvåret 2021 och bedömer att en fortsatt tillgång till EKN:s rörelsekreditgarantier skulle skapa trygghet i deras exportverksamhet.

EKN:s lösning erbjuder dessutom en högre garantitäckning för finansiering som avser betalning till underleverantörer. Enskild kreditgaranti kan användas av exporterande företag med mer än 500 miljoner kronor i omsättning och täcker 75% av bankens lån till företaget. EKN:s lösning erbjuder en högre garantitäckning för finansiering som avser betalning till företagets underleverantörer. Då är garantiprocentsatsen 80.

Företag kan söka förhandsbesked, det vill säga limit för enskilda kreditgarantier. En limit kan avropas av utsedd långivare genom ansökan om enskild kreditgaranti. Företaget ska fylla i och skicka in ett tilläggsblad som bilaga till ansökan. Det går även bra för en långivare att ansöka om enskild kreditgaranti, direkt, utan att företaget först har ansökt om limit.

Senast uppdaterad 11 dec 2020