Hoppa till huvudinnehållet Hoppa till sidfoten

Behovet av finansiering kan stå i vägen för viktiga exportsatsningar. Många gånger kan lösningen vara att ta kontakt med EKN, eftersom EKN:s garantier sänker risken i affären. Detta gör det i förlängningen enklare för företagen att få tillgång till finansiering genom banken eller andra aktörer.

– Det fiffiga med EKN är att vi har garantier som är anpassade efter olika specifika svårigheter som exportören står inför. Förutom själva finansieringslösningen kan det också i många fall vara värdefullt att kunna dra nytta av vår kunskap om olika exportmarknader och hur man utvärderar kunder och finansieringsupplägg, säger Anna Långström, senior underwriter på EKN.

Tre smarta finansieringslösningar för små och medelstora bolag

Anna Långström guidar genom olika EKN-lösningar för olika finansieringsutmaningar.

1. När ni behöver rörelsefinansiering

”Rörelsekreditgarantin används i de fall ett företag har finansieringsbehov för att kunna utöka exporten. Att växa internationellt kostar pengar. Företaget kan behöva köpa in råvaror, bygga upp ett lager eller genomföra säljaktiviteter.”

”Rent praktiskt går det till så att EKN går in och täcker hälften av bankens risk för den kredit som företaget beviljas. Det innebär att företagets kreditutrymme hos banken ökar genom att EKN går in och blir garant.”

2. När kunden vill ha kontraktsgaranti vid förskottsbetalning

”När exportören förhandlar om betalningsvillkor med kunden i utlandet är det mycket vanligt att man som exportör vill ha ett förskott, särskilt vid större affärer. Kanske rör sig förskottet om 20 procent av det totala beloppet. För köparen kan det kännas osäkert att delbetala utan säkerhet och man kräver då en bankgaranti som täcker upp om det skulle bli problem under produktionen eller leveransen.”

”Det är alltså det svenska företagets bank som ställer ut garantin till förmån för köparen. När EKN går in med en motgaranti så täcker den normalt 75 procent av bankgarantin. Därmed förbättras också det svenska företagets kreditutrymme hos banken. Många gånger är det ett krav att det finns en bankgaranti för att affären överhuvudtaget ska gå igenom och att EKN kan garantera 75 procent av beloppet möjliggör affärer som annars hade gått i stöpet.”

3. När kunden vill ha kredit men ni vill ha betalt direkt

”Att kunna erbjuda kredit kan vara en avgörande fördel vid förhandlingar med kunder utomlands. Genom garantin för kundfordringar kan kunden få kredit samtidigt som exportören får betalt direkt, antingen genom sin bank eller genom Almi.”

”Det är viktigt att kontakta EKN innan affären är klar. Då kan EKN göra de kreditprövningar av kunden och andra kontroller som behövs för att bedöma om vi har möjlighet att garantera affären. När allt är klart och affären genomförd kan exportören ta den garanterade fordran till banken eller Almi och få betalt.”