Hoppa till huvudinnehållet Hoppa till sidfoten

Efter Rysslands påstådda inblandning i nervgiftskandalen i brittiska Salisbury och de påföljande diplomatiska sanktionerna har utvecklingen kring Ryssland toppat nyhetsflödet den senaste tiden. Den ryska valutan rubel har också påverkats negativt vilket även det bidrar skapar en osäkerhet bland svenska företag. Går det fortfarande att exportera till Ryssland eller är det läge att dra i handbromsen?

– Svenska företag kan absolut fortsätta göra affärer i Ryssland. Vi ser fortfarande att de ekonomiska förutsättningarna är goda. Mycket tack vare att oljepriserna är på väg uppåt. Just oljepriserna är en av de absolut viktigaste sakerna att hålla koll på som exportföretag med affärer i Ryssland. Nu ser vi en svag, men stabil tillväxt och inflationen är på rekordlåg nivå, säger Martin Ingvarsson, EKN:s landansvarige för Ryssland.

Förutom oljepris påverkar också geopolitiska spänningar och sanktioner svenska företags möjligheter att göra affärer i Ryssland. Den ryska byråkratin kan också upplevas som krånglig och korruption är en stor fråga. En annan faktor som påverkar exportmöjligheterna är att president Putin har haft makten länge och kommer att sitta kvar sex år till – minst.

– Det finns därmed en viss förutsägbarhet, vilket är positivt ur en synvinkel, men det leder också till att det politiska systemet finns kvar. Det krävs förbättringar inom bland annat infrastruktur, arbetsmarknad, pensionssystem, vård, omsorg och reformutsikterna är inte så ljusa. Det hämmar den ryska ekonomins möjligheter att växa betydligt fortare än den gör i dag, vilket i sin tur påverkar intresset och förutsättningarna för svensk export till Ryssland, säger Martin Ingvarsson.

EKN följer utvecklingen i Ryssland noggrant

Både EU och USA har infört sanktioner mot Ryssland, sammanfattade i separata sanktionslistor med förteckningar över de organisationer, företag och personer som står under sanktion. Båda listorna är långa och när nya sanktioner utfärdats på senare tid från amerikanskt håll är det självklart utmanande för exportföretag som jobbar mot Ryssland.

– Det skapar en osäkerhet. Framför allt drar bankerna öronen åt sig och blir mer försiktiga. Men från vår sida har vi på EKN bra sätt att bevaka och hantera sanktionerna. Vi följer utvecklingen noga, gör noggranna bakgrundskontroller och regelbundna bedömningar, säger Martin Ingvarsson.

EKN:s landrisknivå för Ryssland är just nu en fyra, vilket betyder att Ryssland har medelgod kreditvärdighet (skalan går mellan 0 och 7 där låga siffror motsvarar hög kreditvärdighet). På EKN ser man ingen omedelbar förändring i risknivå, men det finns positiva tendenser som gör att det inte är omöjligt att Rysslands landsrisk omgraderas till en trea i framtiden.

Exporten till Ryssland ökade kraftigt under 2017

Den svenska exporten till Ryssland ökade också kraftigt under 2017. EKN:s garantigivning för affärer till Ryssland uppgick till 5 miljarder kronor 2017, jämfört med 1,6 miljarder kronor året innan. Förklaringen är den positiva ekonomiska utvecklingen de senaste två åren.

– Det var det fallande oljepriset som satte Ryssland i en väldigt svår situation och ekonomisk kris mellan 2014 och 2016 då landet även drabbades av flera sanktioner. Nu ser vi att exportföretagen vågar satsa i Ryssland igen. De ser att den ryska marknaden har stor potential, säger Martin Ingvarsson.


Enligt Martin Ingvarsson är många svenska exportprodukter kompatibla med den ofta råvarubaserade produktionen i Ryssland, vilket inte minst passar svenska företag inom gruvindustrin. Den ryska betalningsviljan är oftast god och svenska företag är ofta prioriterade gentemot andra kunder.


– Det finns en bra matchning mellan Ryssland och Sverige och dessutom har vi en geografisk närhet till den ryska marknaden. Sammantaget är Ryssland långt ifrån den svåraste marknaden att göra affärer på, säger Martin Ingvarsson.

Stefan Karlsson som är EKN:s chef för landriksanalys fyller i.

– Om man som svenskt företag känner sig osäker, både när det gäller risk och kunskaper om Ryssland, kan man kontakta oss för stöd och råd.

Tänk på detta vid exportaffärer med Ryssland

1. Oljepriset

Oljepriset hart stor påverkan på den ryska ekominins utveckling. Kommer den ryska oljeexporten fortsätta att driva ekonomin framåt? Läget ser bra ut just nu.

2. Sanktionerna

Vilka sanktioner finns och vilka nya kan tänkas tillkomma? En del sanktioner skakar om mer än andra. Det gäller att se upp med en eskalerad situation med extremt kraftiga sanktioner. 

3. Ägarstrukturen

Som alltid gäller det att vara noggrann med att kolla upp vem man ska göra affärer med och vilka kopplingar och ägarstrukturer som finns. Det handlar om KYC, ”Know Your Customer”, för att säkerställa hållbarhet i affären och att lagar och regler inte bryts.