Vanliga frågor och svar om EKN:s stöd i coronakrisen

Här har vi samlat svaren på vanliga frågor om hur små och medelstora företag kan få hjälp genom coronakrisen med EKN:s garantier.

Vad kan jag få för hjälp från EKN?

Du kan få hjälp på två sätt.

- Du kan använda EKN för att lättare få finansiering, genom att EKN delar bankens risk. Det blir en säkerhet för banken att om inte du betalar tillbaka på lånet får banken ersättning från EKN och EKN tar över fordran.

- Du kan försäkra dig mot risken att inte få betalt i exportaffärer. Om din kund inte betalar får du ersättning från EKN och EKN tar över fordran.

Vilka företag kan ansöka om stöd från EKN?

Exporterande företag och underleverantörer till exporterande företag. Även svenska företag som ingår i en utländsk koncern kan använda garantierna.

När EKN delar bankens risk

Hur gör jag för att banken ska dela risk med EKN?

Det är banken som skickar in en ansökan, tillsammans med kreditupplysning, bokslut och kredit-PM. Det exporterande företaget ska fylla i ett tilläggsblad som bifogas till ansökan. Blanketter finns på https://www.ekn.se/ansok/.

Vilka kreditgivare kan få risktäckning från EKN?

Banker, både de stora bankerna och nischbanker, Almi och Svensk Exportkredit kan ansöka om rörelsekreditgaranti.

Vilken typ av lån och krediter kan EKN risktäcka?

Lån, checkräkningskredit, övertrasseringsrätt eller fakturakredit som avser kapital för att finansiera exportverksamhet, eller verksamhet som avser underleveranser till exportverksamhet. Ett lån får ha längst två års kredittid.

Hur stor andel av lånet täcks?

EKN täcker med denna garanti 80 procent av kreditgivarens risk på företaget.

Vad kostar det?

EKN bestämmer premien utifrån riskbedömning av kredittagaren. Premien motsvarar vanligtvis bankens riskpremie. Vanligtvis innebär riskdelningen mellan bank och EKN ingen ytterligare kostnad för det låntagande företaget.

När du försäkrar dig mot risken att inte få betalt i exportaffärer

Hur gör jag för att försäkra mig mot risken att inte få betalt?

1. Du skickar in ansökan till EKN senast den dag då risken uppstår, men helst i god tid innan. Det kostar ingenting att ansöka om en offert. För vissa garantier kan du göra ansökan i EKN Online. Alla garantier kan också ansökas genom att fylla i blanketter.

2. EKN bedömer risken i affären och lämnar dig en offert. I offerten framgår villkor och premie, det vill säga vad garantin kostar.

3. Om du får affären och vill ha EKN:s garanti, skickar du in en begäran om garanti till EKN.

4. EKN utfärdar garantin och du betalar premien.

Hur stor del av risken täcker EKN?

EKN kan täcka upp till 95 procent av risken.

Vad kostar det?

Premien baseras på din kunds kreditvärdighet och i vilket land din kund är.

Hur kan vi hjälpa dig?

För att göra det möjligt för exportföretag och deras underleverantörer att klara sig genom krisen har vi tagit fram nya lösningar. Behöver du hjälp och stöd i rådande läge? Lämna dina uppgifter så hör vi av oss inom kort. Du kan också ringa 08-788 00 00.

Så använder du EKN under krisen

Öka möjligheten till finansiering genom att EKN täcker bankens risk. Försäkra dig mot risken att inte få betalt i exportaffärer.

EKN Magasin

Här publicerar EKN artiklar om export, finansiering och företagande.