Tre smarta lösningar för banken vid exportaffärer

Genom att involvera EKN tidigt i affären kan bankens handlingsutrymme utökas. I de lägen då banken har svårt att låna ut hela beloppet kan EKN gå in och ta en del av risken. Och du får en nöjd kund som kan expandera och göra fler affärer.

Våra garantier hjälper  bankerna att finansiera exporterande företag eftersom garantierna frigör kreditutrymme, minskar behovet av kapitaltäckning och sänker bankens risk. För att hjälpa svenska banker att säga ja till ännu fler exportaffärer har EKN tagit fram en rad lösningar som ökar affärsmöjligheterna för såväl bankerna som för deras kunder. 

3 smarta EKN-lösningar för banker vid exportaffärer

1. Motgarantin – minskar bankens risk och frigör kundens kreditutrymme

Vid en förskottsbetalning i en exportaffär är det vanligt att köparen vill ha en garanti som säkerhet och det exporterande företaget vänder sig då till sin bank för att få en så kallad kontraktgaranti. Den innebär att banken garanterar det exporterande företagets åtagande, vilket medför en risk för banken (så kallad regressrisk) som i sin tur minskar det exporterande företagets kreditutrymme. I det läget kan banken ansöka om en motgaranti från oss på EKN, där vi står för 75 procent av bankens regressrisk. Att bankens risk minskar betyder att det exporterande företaget får större kreditutrymmet och bättre likviditet i bolaget.”

2. Rörelsekreditgarantin – skyddar bankens kreditrisk så att de kan säga ja till export

Eftersom kapitalbehov ofta ökar för ett exporterande företag, exempelvis för att kredittiden är längre eller för att orderna är större vid export, vänder de sig till sin bank för att klara affären. I det läget kan vi på EKN dela bankens risk på lån eller checkkrediter med 50 procent av det beviljade beloppet, vilket gör det lättare för banken att säga ja till affären. Garantin frigör också kreditutrymme och kapital för det exporterande företaget och är skapad för små och medelstora företag. Tillsammans med European Investment Fund, EIF, har vi dessutom jobbat fram en speciallösning som täcker 80 procent av bankens risk på innovativa företag, som kanske befinner sig i lite tidigare faser.

3. Garanti för investeringskrediter – skyddar bankens kreditrisk så att kunden kan investera

Vår garanti för investeringskrediter underlättar tillgången till finansiering för exporterande företags vid investeringar i produktionsanläggningar eller maskiner i samband med export. För att banken ska bevilja en så kallad investeringskredit kräver de ibland en kontantinsats som minskar bankens risk, men som tar mycket resurser för det exporterande företaget. I det läget kan vi på EKN täcka 50 procent av bankens risk genom vår investeringskreditgaranti, som alltså gör det möjligt för det exporterande företaget att finansiera viktiga investeringar utan stora kontantinsatser.

Jag vill veta mer.

EKN:s garantier gör det möjligt att göra fler affärer och växa globalt. Vad behöver du hjälp med? Fyll i dina uppgifter så hör vi av oss till dig. Jag är intresserad av:

Har du missat våra guider för små och medelstora företag?

Fler och säkrare exportaffärer

Försäkra dig mot risken att inte få betalt och få bättre möjlighet till finansiering. Öka din försäljning på både befintliga och nya marknader.

EKN Magasin

Här publicerar EKN artiklar om export, finansiering och företagande.