Så kan ditt företag rädda likviditeten i svåra tider

Coronavirusets spridning har på några veckor skapat en ny verklighet för svenska exportföretag och deras underleverantörer. Håkan Bäckström på EKN berättar hur företagen kan agera för att rädda sin likviditet när affärerna står stilla.

Effekterna av covid 19-pandemin märks överallt i samhället, och Sveriges exportföretag är knappast något undantag. Även om exportföretag är vana vid att hantera likviditetsutmaningar är detta en helt unik situation.

– Jag tipsade i ett annat sammanhang bara för någon månad sedan om vikten av att göra en likviditetsplanering. Men ingen kunde ha förutsett eller planerat för det här. Vi ser hur många företag som tidigare har klarat sig utan vår hjälp nu hör av sig. Och det innebär att de företag som redan tidigare hade problem eller arbetade på marginalen kommer att få stora problem.

Då bör du försäkra dig mot kreditrisken

– Vi har aldrig upplevt något liknande, handeln har till största delen upphört. För företagen är det här en enorm belastning. De har lager de inte kan omsätta, kunder som inte betalar och fasta kostnader de inte kan bli av med, säger Håkan Bäckström, regionansvarig på EKN.


Håkan Bäckström

När kugghjulen slutar snurra så märks det överallt. Såväl utbud som efterfrågan minskar och även de företag som vanligtvis har god kontroll på sin likviditet drabbas.

Många kommer att behöva hjälp

Håkan Bäckström säger att det första steget till att rädda likviditeten är att dra ner på alla de kostnader som går att dra ner på. Men i och med att handeln står så pass stilla kommer många förr eller senare att behöva bankens hjälp med ökat kreditutrymme. Och det är här som EKN kan komma in.

– Redan innan coronakrisen var det långt från självklart att banken kunde hjälpa alla företag med de krediter de behövde. Den situationen har nu blivit ännu tydligare. Genom att vi på EKN kan gå in och ta en del av risken blir det lättare för banken att säga ja, och vi har därför förstärkt det stödet ytterligare nu, säger Håkan Bäckström.

EKN kan via sin utökade rörelsekreditgaranti, gå in och ta 80 procent av risken när banken ska ta ett beslut om en rörelsekredit. Det gör det lättare för banken att kunna bevilja lån till ditt företag.

Även underleverantörer kan få garantier

Om en betydande del av ditt företags omsättning kommer från export behöver inte heller krediten kopplas till en specifik exportaffär, utan kan vara en generell rörelsekredit. 

– Det är viktigt att påpeka att det här också gäller för underleverantörer till exportindustrin. Vi kan alltså gå in även om ditt företag inte exporterar, det räcker med att dina kunder gör det.

Tidigare gällde rörelsekreditgarantin företag som omsatte upp till 500 miljoner kronor. Även detta tak har höjts och nu kan företag med upp till 5 miljarder kronor i omsättning ansöka.

EKN kan via sin utökade rörelsekreditgaranti, gå in och ta 80 procent av risken

 

Vad händer om kunden inte betalar?

Att säga ja till en stor exportaffär kan i dagsläget kännas obekvämt, inte minst av rädsla för att inte kunden ska kunna betala. Att be om betalning i förskott är en möjlig lösning, men det är inte alls säkert att det går. Då bör du försäkra dig mot kreditrisken. 

– Oavsett vilken marknad du exporterar till så bör du alltid ha en kreditförsäkring, det vill säga en försäkring som ser till att du får betalt. Det är en viktig del av att göra exportaffären säkrare, särskilt i dessa osäkra tider, säger Håkan Bäckström.

Läs om fler av EKN:s garantier och stöd under coronakrisen här.

Så kan EKN hjälpa ditt företag genom coronakrisen

Hur kan vi hjälpa dig?

För att göra det möjligt för exportföretag och deras underleverantörer att klara sig genom krisen har vi tagit fram nya lösningar. Behöver du hjälp och stöd i rådande läge? Lämna dina uppgifter så hör vi av oss inom kort. Du kan också ringa 08-788 00 00.

Så använder du EKN under krisen

Öka möjligheten till finansiering genom att EKN täcker bankens risk. Försäkra dig mot risken att inte få betalt i exportaffärer.

EKN Magasin

Här publicerar EKN artiklar om export, finansiering och företagande.