Vi hjälper dig att öka konkurrenskraften

Vi på EKN har regeringens uppdrag att göra det möjligt för fler svenska företag att exportera mer. Självklart hjälper vi alla företag, stora som små, i deras exportaffärer. Även du som är underleverantör till exporterande företag kan få hjälp av oss. Här ser du tre exempel på hur vi våra garantier kan hjälpa ditt företag att öka konkurrenskraften.

Ökad rörelsekredit från banken

Många små och medelstora exporterande företag behöver hjälp med ökat kreditutrymme. Kanske haltar kassaflödet på grund av långa betalningsvillkor?

När du ökar din försäljning kan du behöva krediter för att finansiera affärerna. Med en garanti från EKN delar vi bankens risk och gör det enklare för dig att få banken att säga ja.

För innovativa företag kan vi täcka ända upp till 80 % av bankens risk till en låg premie. Denna förmånliga lösning är möjlig tack vare ett samarbete mellan EKN och EIF (European Investment Fund) och ger större möjligheter till finansiering med bättre villkor.

Lån till investeringar från banken

Behöver du göra nya investeringar för att kunna växa på nya marknader? Det kan handla om investeringar i produktionsutrustning och maskiner.

Här kan EKN gå in och ställa ut en garanti till banken eller annan finansiär av utrustningen. Mindre risk för banken – större möjligheter för dig.

För innovativa företag kan vi täcka ända upp till 80 % av bankens eller finansiärens risk till en låg premie. Denna förmånliga lösning är möjlig tack vare ett samarbete mellan EKN och EIF (European Investment Fund) och ger större möjligheter till finansiering med bättre villkor.

När kunden kräver förskottsgaranti

När du gör en exportaffär vill du gärna ha en del betalt i förskott. Din kund som betalar i förskott vill ofta ha en säkerhet, en bankgaranti, om något skulle gå fel med leveransen. 

Eftersom bankgarantin belastar kreditutrymmet hos banken kan EKN gå in och täcka upp. Och på så sätt underlättar vi din finansiering. Vi försäkrar bankens risk och därmed frigörs kreditutrymme för ditt företag.

Den här lösningen kan användas för olika typer av kontraktsgarantier exempelvis anbuds- eller fullgörandegaranti. Vi kan garantera såväl små som stora affärer inom både varuexport och tjänsteexport.

Jag vill veta mer.

EKN:s garantier gör det möjligt att göra fler affärer och växa globalt. Vad behöver du hjälp med? Fyll i dina uppgifter så hör vi av oss till dig. Jag är intresserad av:

Har du missat våra guider för små och medelstora företag?

Fler och säkrare exportaffärer

Försäkra dig mot risken att inte få betalt och få bättre möjlighet till finansiering. Öka din försäljning på både befintliga och nya marknader.

EKN Magasin

Här publicerar EKN artiklar om export, finansiering och företagande.