Succé för svenska mikroföretag på exportmarknaden

De senaste fem åren har svenska mikroföretagen stått för den största tillväxten inom svensk export. Tack vare högkvalitativa produkter, stort mod och ett globalt tänk redan från dag ett är klocktillverkarna Mockberg ett lysande exempel på formeln bakom framgångarna. Nu satsar EKN vidare på att skapa ännu bättre förutsättningar för export för ännu fler svenska företag.

Volvo, ABB, Ericsson, Atlas Copco, Sandvik. Listan över svenska exportsuccéer kan göras nästan hur lång som helst. Och enligt SCB:s statistik över svensk export de senaste fem åren fortsätter framgångarna då den totala exporten ökade med 11,4 procent under perioden. Men det är inte längre de största svenska bolagen som står för den största procentuella tillväxten.

Det gör istället svenska mikroföretag (färre än tio anställda), som på de senaste fem åren ökat sin export med drygt 37 procent. Samtidigt ökade små och medelstora företag (10–250 anställda) sina exportaffärer med 19,5 procent. Bara under 2017 exporterade mikroföretagen för drygt 178 miljarder kronor, medan små och medelstora företag (SME) nådde upp till en export på strax över 286 miljarder kronor.

– Det rör sig alltså om en exceptionell framgångssaga för såväl mikroföretag som SME, oavsett om man räknar pengar eller procentuell tillväxt. Det är en roligt och anmärkningsvärd utveckling. Vi bedömer att framgångarna kan fortsätta i bägge segmenten, säger Carl-Johan Karlsson, affärsområdeschef SME på EKN.

Satsade globalt från början

En delförklaring till framgångarna är den urstarka svenska ekonomin i kombination med en svag krona. Men Carl-Johan Karlsson vill också betona att svenska mikroföretag är modiga och har bra produkter eller tjänster. Dessutom är de ofta så nischade att den nationella marknaden inte räcker till, vilket betyder att de satsar globalt redan från början. Ett paradexempel på ett företag som uppfyller dessa kriterier är klocktillverkarna Mockberg.

 mockberg

– Vi startade upp 2015 och vår nisch inom klockmarknaden är ”affordable luxury”, det vill säga tillgänglig vardagslyx. Vi visste redan från början att vi ville satsa internationellt och har egentligen exporterat från dag ett. I år räknar vi med att omkring 85 procent av vår omsättning kommer från export och det är en siffra som kommer fortsätta att öka, säger Daniel Eriksson, vd på Mockberg.

Bland Mockbergs viktigaste exportmarknader finns en rad europeiska länder, men också lite mer avlägsna marknader som exempelvis Kina och Japan. Sedan en tid samarbetar Mockberg med EKN kring delar av exporten, vilket har skapar förutsättningar för företaget att fortsätta sin fina tillväxtresa. Genom EKN:s Garanti för kundfordringar reducerar Mockberg risken att inte få betalt. Dessutom använder Mockbergs bank EKN:s Rörelsekreditgaranti. Mockbergs förhoppning är att omsättningen ska öka med någonstans mellan 50–100 procent under 2018.

– De stora utmaningarna som exporterande företag är riskbedömning och finansiering. Dessa delar hänger dessutom ihop. Tack vare att EKN försäkrar delar av vår export minskar dels vår risk, men även bankens risk. I förlängningen betyder det att vårt kreditutrymme ökar hos banken. Det har hjälpt oss att förbättra finansieringen så att vi kan växa ännu snabbare, säger Daniel Eriksson.

Nya lösningar för mikro- och SME-företag

De senaste fem åren har EKN lagt stort fokus på insatser som ska främja export för just mikro- och SME-företag, bland annat genom uppsökande verksamhet, nya regionkontor och riktade lösningar för mindre exporterande bolag. Satsningen har varit viktig eftersom det tidigare funnits ett missförstånd om att EKN:s finansieringslösningar främst varit till för storbolagen – vilket alltså är helt fel.

– Vi hjälper alla svenska företag, oavsett storlek. Nu har vi fått ett kvitto på att satsningen fungerar och satsar vidare med ytterligare två finansieringslösningar för mikro- och SME-företag. Dels genom en lösning med EIF där vi täcker en ännu större del av bankens risk och dels en lösning med Almi som gör att det finns finansiering även när bankens limit är nådd, säger Carl-Johan Karlsson, affärsområdeschef SME på EKN.

Hur kan vi hjälpa dig att växa?

EKN:s garantier ökar möjligheten för exportföretag och deras underleverantörer att få ja från banken. Vad behöver du hjälp med? Det är både enkelt och kostnadsfritt att kontakta oss. Fyll i dina uppgifter så hör vi av oss. Du kan också ringa 08-788 00 00.

Fler och säkrare exportaffärer

Försäkra dig mot risken att inte få betalt och få bättre möjlighet till finansiering. Öka din försäljning på både befintliga och nya marknader.

EKN Magasin

Här publicerar EKN artiklar om export, finansiering och företagande.