Så kan bankerna tillsammans med EKN stötta företagen under krisen

Sveriges lokala bankkontor har en lång och gedigen historia av att samarbeta med EKN. I kristider blir EKN:s olika lösningar än mer användbara för kontorens företagsrådgivare och deras företagskunder.

Företag i landet över befinner sig plötsligt i kris. För en dryg månad sedan stod de flesta av dem starka men nu har stängda gränser, minskad konsumtion och brutna produktionskedjor haft en extrem inverkan på verksamheten. För många företagare är rådgivaren på det lokala bankkontoret den man vänder sig till med frågor.

– Bankkontoren har det riktigt hektiskt nu och gör ett jättejobb för sina kunder – för det mesta högpresterande företag som har fått tvärstopp i kassaflödet på grund av coronasituationen. Kontoren har ofta långa relationer till sina kunder och vill förstås att de ska komma ut på andra sidan av den här krisen lika starka som de var innan, säger Håkan Bäckström, regionansvarig på EKN.

Skydd mot ökad risk

Banker ska inte ta på sig en allt för stor risk när de beviljar krediter, och samma villkor gäller för de 500 miljarder kronor som bankerna har erbjudits att låna av Riksbanken för att kanalisera ut till landets alla företag. Samtidigt är krediterna otroligt viktiga för växande verksamheter, inte minst i svåra tider, och här skapas en fin balansgång där de lokala bankkontoren dagligen måste väga risk mot avkastning.

– I goda tider kan bankerna själva bevilja högre krediter eftersom det inte innebär en lika hög risk. Men även då kan det förstås vara en trygghet att ha någon som delar på risken, och där kommer EKN in. Vi brukar vanligtvis stå för upp till 50 procent av kreditrisken, men nu har vi höjt vår andel av risken till 80 procent, säger Håkan Bäckström.

Många lokala bankkontor hör nu av sig till EKN för första gången.
– Ofta har bankerna ett tidigare kreditengagemang för de här företagen och man anser att de har en bra chans att klara sig om de bara kan hålla sig flytande nu. De vill hjälpa, men de har inte möjlighet att ta på sig för mycket risk. EKN:s utökade möjlighet gör att de lokala bankkontoren kan stötta de här kunderna genom krisen.

Ofta har bankerna ett tidigare kreditengagemang för de här företagen och man anser att de har en bra chans att klara sig om de bara kan hålla sig flytande nu. De vill hjälpa, men de har inte möjlighet att ta på sig för mycket risk.

 

Stärkt partnerskap

Att ta in en tredje part som står för en del av kreditrisken är inte det enda sättet att säkra ett lån för företagare i kristider – men enligt Håkan Bäckström är det ett som brukar uppskattas av låntagaren. 

– Ett annat vanligt alternativ är nämligen att se till företagsägarens privata säkerheter, till exempel deras egna fastigheter. Den kundansvarige som inser att den här företagaren har möjlighet att undvika det och i stället få kreditsäkerhet genom EKN får nog en väldigt nöjd kund. Långsiktigt skapar det ett stärkt partnerskap mellan kunden och banken.

Den kundansvarige som inser att den här företagaren har möjlighet att få kreditsäkerhet genom EKN får nog en väldigt nöjd kund. 

 

De som kan bli aktuella för stöd från EKN är exporterande företag eller underleverantörer till exporterande företag. Precis som när banken beviljar lån gäller det att verksamheten ska vara stark i grunden.

– Det här handlar inte om bidrag utan vi står som garant för de verksamheter som har god chans att klara sig efter krisen. Vi tittar förstås mycket på bankens tidigare relation med kunden, på företagarengagemanget och på den långsiktiga lönsamheten.

Försäkrad betalningsrisk

Även om det är svårt att sia om framtiden tror Håkan Bäckström att Sveriges företagare kommer att ta sig igenom coronakrisen. Långsiktigt hoppas han att fler företag upptäcker fördelarna i att försäkra sin betalningsrisk i exportaffärer, något som man också kan göra via EKN.

Vill du veta mer om hur ni på banken kan använda EKN:s tjänster och garantier?  Visste du till exempel att många av garantierna även kan utfärdas till företag som är underleverantörer till exportindustrin? Ladda ner och läs vår guide.

Ladda ner guiden "3 smarta lösningar vid export"

Kontakta oss

För att vi tillsammans med er på banken ska kunna stötta exportföretag och deras underleverantörer genom krisen har vi tagit fram nya lösningar. Ett exempel är att EKN täcker 80% av bankens risk, mot tidigare 50%. Vill du veta mer? Lämna dina uppgifter så hör vi av oss inom kort. Du kan också ringa 08-788 00 00.

Så använder du EKN under krisen

Öka möjligheten till finansiering genom att EKN täcker bankens risk. Försäkra dig mot risken att inte få betalt i exportaffärer.

EKN Magasin

Här publicerar EKN artiklar om export, finansiering och företagande.