Så kan ditt företag ta del av andra statliga stödpaket

Entreprenören Alexander Helling driver fem bolag och är en av de svenska företagare som befinner sig mitt i Coronakrisen. Här är hans tips för att ta del av de 500 miljarder som bankerna ska kunna låna ut till Sveriges företag.

Riksbanken har sagt att de ska låna ut upp till 500 miljarder kronor till bankerna med syftet att kanalisera ut pengarna som lån till företag landet över. Innebär det att alla drabbade företag som ansöker kommer att få låna pengar? Frågar du entreprenören Alexander Helling är svaret nej.
– Bara för att bankerna har mer tillgång till pengar innebär det inte att de är villiga att ta på sig en högre risk i sina lån. Och om det är något man kan säga om dagens situation är att det är högre risk i systemet än för bara några veckor sedan.
Alexander Helling är själv med och driver fem bolag, av vilka ett är inriktat mot stora event. – Det bolaget har inte längre en fungerande affärsmodell, och kommer inte att ha det förrän staten häver förbudet mot folksamlingar. Det innebär att det i nuläget är mycket högre risk att låna ut pengar till oss än det var i januari.
På grund av den ökade risken kommer många bolag, i synnerhet de mindre, enligt Alexander få kalla handen när de vill utöka lånen hos sin bank. Men det finns sätt att ta förbättra chanserna att få ett ja.

Gör det enkelt

Nu när bankerna har särskilt mycket att göra gäller det för låntagare att göra det enkelt för dem att fatta ett positivt beslut.
– Om banken direkt får ett genomarbetat och välstrukturerat underlag med affärsplan och prognoser är det mycket enklare för dem att få igenom beslutet i sin kreditkommitté, säger Alexander Helling, och råder företag att förbereda:

  • En uppdaterad affärsplan med olika scenarier om när verksamheten kan återgå till det normala (detta går givetvis inte att säga exakt, men det underlättar för banken när de diskuterar internt). 

  • En likviditetsprognos för ovan scenarier och hur stort lån som behövs för att klara av dem. Alexander anser att man hellre ska be om för mycket än för lite – det är enklare att betala tillbaka än att be om mer.

Minska risken med kreditgarantier

Ett annat sätt att öka chansen till lån är att rent konkret minska bankernas risk. Det kan göras genom att få en så kallad kreditgaranti. En tredje part tar då på sig del av den risk som banken utsätter sig för när de lånar ut pengar.

För exporterande bolag eller underleverantör till ett exporterande bolag kan banken ansöka om kreditgarantier från EKN. EKN kan då täcka hela 80 procent av risken för lånet för SME-företag, vilket är en höjning från de 50 procent de brukar stå för. En annan nyhet är att även midcorp-företag inkluderas av de nya reglerna, liksom storföretag vars kreditrisk täcks till 75 procent. Läs mer om EKN:s stödåtgärder


– Förhoppningsvis vet bankerna om huruvida ditt företag kan få det här stödet, men i dessa tider kommer de att ha fullt upp så det är lika bra att du tar upp möjligheten med dem. Den innebär ju en mycket lägre risk för banken, vilket ger dig större chans att få lån. Banken behöver ansöka hos EKN för att täcka av sin risk på lånet. För att göra ansökan behöver de en beskrivning av den export du bedriver eller vilket exporterande bolag du är underleverantör till, säger Alexander Helling.

Om banken säger nej

Om banken trots allt säger nej finns alternativa långivare att vända sig till. För stora och medelstora bolag har exempelvis Svensk Exportkredit, SEK, fått en utökad låneportfölj. Även här ska ditt företag ha en koppling till export.

– Och för bolag som sysslar med miljöteknik är mitt tips att prata med NEFCO. De kan ge lån till nordiska bolag som jobbar med miljön, säger Alexander Helling.

Regeringen har också fattat beslut om att förstärka Almis lånefond med tre miljarder kronor, en utökning som är tänkt att täcka det ökade behovet av lån till små och medelstora företag. – Nu har Almi lanserat Brygglånet för små och medelstora företag som har finansieringsbehov på grund av Coronakrisen. För att få Brygglånet bör företaget vara bärkraftigt före krisen och bedömas ha en hållbar bärkraft även efter krisen. Lånet ger dessutom möjlighet till amorteringsanstånd och ränteanstånd från start.

Fler stöd för företagare

Utöver lån finns även andra stöd som erbjuds drabbade företagare i Coronatider. Verksamt och SEB har sammanställningar om allt från sänkta arbetsgivaravgifter, hyresrabatter och korttidspermitteringar till möjligheterna att skjuta upp skatt och moms eller lägga sin verksamhet som vilande.

Här finns information om de olika typer av stöd som EKN erbjuder SME- och midcorp-företag samt stora företag.

Hur kan vi hjälpa dig att växa?

EKN:s garantier ökar möjligheten för exportföretag och deras underleverantörer att få ja från banken. Vad behöver du hjälp med? Det är både enkelt och kostnadsfritt att kontakta oss. Fyll i dina uppgifter så hör vi av oss. Du kan också ringa 08-788 00 00.

Fler och säkrare exportaffärer

Försäkra dig mot risken att inte få betalt och få bättre möjlighet till finansiering. Öka din försäljning på både befintliga och nya marknader.

EKN Magasin

Här publicerar EKN artiklar om export, finansiering och företagande.