Hjälp med inloggning

För att kunna logga in på EKN Online och använda våra tjänster behöver du en e-legitimation. Med en e-legitimation kan du på ett säkert sätt legitimera dig på internet. En e-legitimation kan jämföras med en vanlig id-handling, till exempel id-kort eller körkort.

  • Du bör inte logga in med ditt BankID när någon du inte känner eller litar på uppmanar dig till det.
  • Det är straffbart att använda någon annans e-legitimation och att låta någon annan använda din e-legitimation för att logga in.

På EKN Online kan du använda följande e-legitimationer: Mobilt BankID, BankID och Expisoft (Steria).

Mobilt BankID

Mobilt BankID är en e-legitimation för mobiltelefoner och surfplattor.
För att kunna använda Mobilt BankID:

  • Ladda ner appen Mobilt BankID som finns tillgänglig på App Store (iOS) och Google Play (Android).
  • Logga in på din internetbank och hämta en kod för att komma igång med Mobilt BankID.

EKN kan inte ge teknisk support kring problem med ditt BankID. Vänd dig alltid till utgivaren av din e-legitimation i första hand.

BankID Support

BankID

BankID är en e-legitimation för datorer som finns i två variander: BankID på fil och BankID på kort.

För att kunna använda BankID:

  • Logga in på din interbank och installera BankID säkerhetsprogram enligt bankens anvisningar
  • installera kortläsaren i din dator och sätt in ditt BankID-kort i den 
  • eller Hämta ett BankID på fil enligt bankens anvisningar.

EKN kan inte ge teknisk support kring problem med ditt BankID. Vänd dig alltid till utgivaren av din e-legitimation i första hand.

BankID Support

Expisoft (Steria)

Expisoft E-tjänstelegitimation är en personlig identitetshandling som knyter användaren till en juridisk organisation och som inte innehåller innehavarens personnummer. En person som använder en e-tjänstelegitimation identifieras i stället med hjälp av organisationsnumret för den organisation som personen företräder i kombination med ett unikt nummer (vanligtvis ett anställningsnummer).

För att kunna använda Expisoft E- tjänstelegitimation:

  • Gå till Expisoft Beställningsblankett för e-tjänstelegitimation.
  • Beställningsblanketten skall skrivas under av, för er organisation, behörig firmatecknare eller fullmaktsinnehavare och skickas med post.
  • Expisoft utfärdard och levererar certifikat samt PIN-kod.

Läs mer på Expisofts hemsida