Garantier i EKN Online

EKN Online kan användas för att ansöka om:

  • Garanti för kundfordringar, kredittid högst 12 månader
  • Garanti för kundfordringar – Ram, kredittid högst 12 månader (för flera köpare)
  • Fordringsförlustgaranti för exportör, över 12 månaders kredit
  • Rembursgaranti, högst 12 månaders kredit
  • Köparkreditgaranti

Vi kommer att fortsätta utveckla tjänsten för ytterligare garantiprodukter.
För att använda EKN:s tjänster online behöver du en e-legitimation (BankID) eller en e-tjänstelegitimation (Expisoft/Steria). Du måste också ge ditt godkännande till hur EKN använder de personuppgifter som du registrerar.

Senast uppdaterad 21 sep 2020