Om EKN Online

Ett företag eller bank som vill använda EKN Online ansöker om att öppna ett företagskonto.

Det är sedan Företagskontot som alla garantier kopplas till. 

Ett företag kan välja att ha flera företagskonton om detta behövs för att internt separera mellan t.ex. olika affärsområden eller geografiska marknader.

Till ett företagskonto kopplas en eller flera användare, som genom fullmakt ges rätt att företräda företaget genom dess företagskonto. Varje person behöver en fullmakt till varje Företagskonto hen ska ha åtkomst till.

Om ditt företag redan har ett företagskonto i EKN Online behöver du inte ansöka om ett nytt konto. Du behöver registrera dig i EKN Online och begär sedan att få ansluta dig till det befintliga företagskontot.

Bli användare i EKN Online

För att bli en användare i EKN Online loggar du in med din e-legitimation (eID), fyller i de uppgifter som efterfrågas och accepterar att EKN får lagra dina personuppgifter för detta ändamål.

EKN Online stödjer följande garantier

För exportörer

För banker

 

Sidan uppdaterades senast 12 jul 2023