Om EKN Online

Ett företag eller bank som vill använda EKN Online ansöker om att öppna ett Företagskonto. Det är sedan Företagskontot som alla garantier kopplas till. Läs mer om Företagskonto här.

Ett företag kan ha flera Företagskonton om detta behövs för att internt separera mellan t.ex. olika affärsområden eller geografiska marknader, men det vanligaste är att företag har ett företagskonto.

Till ett Företagskonto kopplas en eller flera användare, som är personer som genom fullmakt ges rätt att företräda företaget genom dess Företagskonto. Varje person behöver en fullmakt till varje Företagskonto hen ska ha åtkomst till. Läs mer om fullmakter till kontot här.

Om ditt företag redan har ett Företagskonto i EKN Online behöver du inte ansöka om ett nytt. Du begär då istället att få ansluta dig till det befintliga Företagskontot. Läs mer om att ansluta ett befintligt konto här.

För att bli en användare i EKN Online loggar du in med din e-legitimation och accepterar att EKN får lagra dina personuppgifter för detta ändamål. Läs mer under Hjälp med inloggning om vad som gäller kring e-legitimationer och inloggning.

Sidan uppdaterades senast 25 aug 2022