Om EKN Online

Ett företag eller bank som vill använda EKN Online ansöker om att öppna ett Företagskonto. Det är under Företagskontot som alla garantier kopplas till. Ett företag kan ha flera Företagskonton om detta behövs för att internt separera mellan t.ex. olika affärsområden eller geografiska marknader, men det vanligaste är att ett företag har ett företagskonto.

Till ett Företagskonto kopplas en eller flera användare, som är personer som genom fullmakt ges rätt att företräda företaget genom dess Företagskonto. Varje person behöver en fullmakt till varje Företagskonto hen ska ha åtkomst till. Om ditt företag redan har ett Företagskonto i EKN Online behöver du inte ansöka om ett nytt. Du begär då istället att få ansluta dig till det befintliga Företagskontot. Läs mer här.

För att bli en användare i EKN Online loggar du in med din e-legitimation och accepterar att EKN får lagra dina personuppgifter för detta ändamål. Läs mer under Hjälp med inloggning om vad som gäller kring e-legitimationer och inloggning.

Dokument

Allmänna villkor - EKN Online 2019