Så använder du EKN under pandemin

  • Öka möjligheten till finansiering genom att EKN täcker bankens risk
  • Försäkra dig mot risken att inte få betalt i exportaffärer

EKN:s garantier är till för exporterande företag i alla storlekar och underleverantörer till exporterande företag.

Beräkna din premie

Här kan du få en indikation på premien för garanti för exportkrediter.
Gå direkt till premiesidorna

Vässa ditt företags erbjudande

EKN hjälper dig som exporterar att finansiera affären, få loss förskottet och säkra betalningsrisken.

Läs mer
Kvinna och man i lagermiljö