Alexandra Bennström (Swedbank), Sofia Lindberg (EKN), Mattias Berntsson (EKN) och Torsten Helgesson (Arcos).

Säkrad affär och trygg tillväxt

Arcos Hydraulik levererar sina produkter till industrin över hela världen. Företaget har viss egen export, men en stor del av produktionen går till svenska exporterande industriföretag. En av Arcos största utmaningar är att möta kundernas krav på korta leveranstider. Lösningen är EKN:s rörelsekreditgaranti.

Många underleverantörer till svenska exportföretag får ofta agera finansiär åt sina stora kunder. För att kunna göra bra affärer och leva i lönsam symbios behövs flexibla finansieringslösningar. EKN:s rörelsekreditgaranti, som tidigare endast erbjöds till exporterande företag, öppnar nu också nya möjligheter för underleverantörer som Arcos.

Finansiering av snabba leveranser

Oftast är Arcos Hydrauliks produkter skräddarsydda och används under tuffa förhållanden i allt från mobila applikationer till tung industri som pappersbruk, stålverk, vattenkraft och gruvor. En stor och viktig kund ställde krav på att Arcos skulle bygga upp ett lager, för att ha möjlighet att göra snabba leveranser.  Att möta långa ledtider med kort leveranstid binder kapital.

Ökat kreditbehov

– Vi hade en kortsiktig finansiering i banken men vågade inte bygga upp lagret om vi inte var säkra på att ha kvar finansieringen under en längre tid, säger Torsten Helgesson, vd på Arcos. Banken hade inte möjlighet att ta hela utökningen av krediten själva, men med EKN:s garanti kunde de ställa upp. 

Löste problem och öppnade möjligheter

– Om vi inte hade hittat den här lösningen riskerade vi att tappa kunden och affären. EKN:s rörelsekreditgaranti både löste ett problem och öppnade nya möjligheter. Vi kan växa, vårda de kunder vi har på ett bra sätt och hitta nya kunder. 

En lösning för många fler

– Vår bank och EKN har tagit fram lösningen tillsammans. Samarbetet har varit tryggt och smidigt. Det har gått enkelt och snabbt från start till mål. Utan tvekan är det många företag i samma sits som vi, som skulle ha nytta av denna garanti från EKN. 

Nya möjligheter även för bankerna

Alexandra Bennström på Swedbank i Falun håller med Torsten Helgesson.

– Nu när vi har erfarenhet från affären med Arcos och EKN, kan vi ta initiativet och hjälpa fler av våra kunder. Jag ser absolut möjlighet att applicera samma upplägg på andra kunder och att genomföra flera affärer.


Arcos Hydraulik AB


Huvudkontor:
Borlänge

Bransch:
Konstruerar, tillverkar och renoverar hydrauliska och pneumatiska standard- och specialcylindrar.

Omsättning 2013:
61,8 miljoner kronor

Marknad:
Stora svenska exportföretag samt egen export till hela världen.

Arcos behov

Stabil och säker finansiering för att leva upp till stora företags krav på snabba leveranser.

EKN:s lösning

EKN:s rörelsekreditgaranti för exporterande företag och deras underleverantörer.

http://www.ekn.se/