Så gör du fler exportaffärer

Med EKN:s garantier för betalning och finansiering får du skydd mot utebliven betalning samt möjlighet till bättre finansiering hos din bank.

Rätt finansieringserbjudande är en stor konkurrensfördel i internationella affärer. Med EKN:s garantier kan du erbjuda dina kunder konkurrenskraftiga kreditvillkor.

Vi anpassar våra lösningar efter marknadens förutsättningar, din situation och upplägget på din affär.


Definition stora företag

Företag med över 500 anställda eller med en omsättning på mer än en miljard kronor.

Kontaktpersoner

Marie Aglert
Tillförordnad affärsområdeschef, Gruppchef för Kraft, Försvar och Anläggningar
08-788 00 84, mobil 070-726 61 19

http://www.ekn.se/