Introduktion bank

Ett nära samarbete mellan EKN och banken gör ofta stor skillnad för de exporterande företagen.

Med våra garantier kan du göra mer för dina kunder. Kreditutrymmet ökar och behovet av kapitaltäckning minskar. Det blir enklare att bevilja lån, rörelsekrediter, checkkrediter eller övertrasseringsrätt.

EKN:s garantier täcker även växlar och remburser. EKN är ett komplement till den privata marknaden.


http://www.ekn.se/