Årsredovisning 2011

Årsredovisning 2011
Ladda ner pdf
Varje marknad ska vara tillgänglig för den svenska exporten
Nya garantier (mkr)
EKN:s förordning
Skadeutbetalningar63 miljarder i nya garantier

Publicerad: 2011-03-24
Senast uppdaterad: 2012-02-21