Volvo Construction Equipment och EKN

Verksamhet

EKN har regeringens uppdrag att främja svensk export och svenska företags internationalisering. Det gör vi genom att försäkra exportföretag och banker mot risken för att inte få betalt i exportaffärer, så att de kan genomföra fler säkra exportaffärer. Verksamheten finansieras med garantitagarnas premier.

Vi gör svåra marknader tillgängliga och exportaffärer möjliga. Vi arbetar med allt från småföretagens till de stora koncernernas exportaffärer i 115 länder.  EKN har funnits sedan år 1933 och har ett brett nätverk som innefattar banker, andra länders motsvarighet till EKN och andra exportfrämjande organisationer.

Affärsrelationer med företag och banker

Uppdraget innebär att vi både är en affärspartner och en myndighet. Ett beslut från EKN att lämna en garanti baseras på EKN:s affärsmässiga bedömning av risken.  

EKN:s åtaganden är svenska statens

Den premie som garantitagarna betalar speglar risken i affären och utgör EKN:s reservering för skador. Vi har med vår verksamhet byggt upp en stark finansiell ställning, som innebär att vi kan stå upp för våra åtaganden  och expandera verksamheten med egna medel.

Det har funnits perioder i EKN:s historia när EKN:s reservering inte täckte kostnaderna för skador. I ett sådant läge har EKN obegränsad upplåningsrätt i Riksgälden. Exempelvis under mitten av 1980-talet lånade EKN i Riksgälden. EKN har sedan återbetalat lånet med ränta när reserveringen byggts upp på nytt.


Styrning av EKN

Regeringen utser EKN:s styrelse och generaldirektör. Ansvarig för EKN i regeringen är näringsministern. EKN styrs genom gällande förordningar samt den särskilda instruktionen från regeringen, vilken ges i det årliga regleringsbrevet.
EKN:s förordning om exportkreditgaranti
Förordning (2007:1217) med instruktion
Förordning (2005:746) om investeringsgaranti
Förordning (2011:211) om utlåning och garantier
Regleringsbrev 2017
Regleringsbrev 2016
Regleringsbrev 2015

http://www.ekn.se/