Internationellt samarbete

EKN medverkar i flera internationella nätverk: globalt, inom OECD, EU, Bernunionen och i den nordiska kretsen. Vi styrs av flera internationella regler och deltar som en av många aktörer i förhandlingar och möten kring dessa regelverk.

I menyn till vänster kan du läsa om de organisationer och samarbeten som sätter ramarna för exportfinansiering. Där framgår också vilka internationella regler som styr EKN:s verksamhet.


http://www.ekn.se/