Landriskanalyser

Ju mer kunskap, desto fler och bärkraftiga affärer. Vår förhoppning är att EKN:s landriskanalyser ska kunna bidra till exportföretagets samlade kunskap om olika länder och därigenom deras möjligheter till ökad export.

Under ett år producerar EKN landriskanalyser för cirka 25 länder världen över som har störst exponering av EKN-garantier. Därutöver publiceras analyser av andra länder, beroende på riskutveckling och affärsflöde. 

EKN började publicera landriskanalyser december 2012. 

Afrika

 

Asien

Egypten okt 2016

 

 

Pakistan jan 2017
Laos april 2016

 

Europa & OSS

 

Mellanöstern 

Ryssland dec 2016
Turkiet okt 2016


Iran dec 2016
Förenade Arabemiraten okt 2016
Saudiarabien okt 2016

Oceanien 

 

Latinamerika

 

 

Mexiko dec 2016
Panama juni 2016
Brasilien april 2016
Chile april 2016
Colombia april 2016

 

Har du svårt att läsa dokumenten?


http://www.ekn.se/