Get Adobe Flash player

EKN följer utvecklingen i världens länder och bedömer risken för betalningssvårigheter. Bedömningen sammanfattas i en landpolicy där vi anger landriskklass från 0 till 7. Ju lägre siffra desto bättre kreditvärdighet har landet. Bedömningen görs kontinuerligt samt i årliga regiongenomgångar i samverkan med övriga OECD-länder.
På kartan är landriskklasserna markerade med färger.

För varje land visas landriskklassen för korta och långa kredittider samt EKN:s möjlighet att lämna garanti för olika kategorier av garantitagare.

Om du kommer till den här sidan via en telefon eller surfplatta kan du tyvärr inte se kartan. För att nå informationen per land eller per ett urval av länder, kan du istället gå till landlista.

Publicerad: 2013-07-04