För rörelse- och investeringskrediter

Garanti för rörelse- och investeringskrediter innebär att EKN kan dela risk med den bank som erbjuder lån, checkkrediter och övertrasseringsrätter för finansiering av små och medelstora företags exportverksamhet. Även leasingupplägg kan garanteras. Det blir lättare att få finansiering när EKN är med och delar risken.


http://www.ekn.se/