EKN:s garantier

Under en exportaffär uppstår det olika risker. Därför erbjuder vi garantier anpassade för de flesta situationer under hela affärsprocessen.

Garanti för exportkrediter finns i olika varianter, beroende på hur lång kredittiden är och om det är du som exportör eller en bank som står för krediten. Vi kan också garantera risken för förlust för ditt företag till följd av att exportavtalet bryts under tillverkningstiden.

Garanti för kontraktsgaranti (bankgaranti) används i affärer där din kund ställer krav på kontraktsgaranti, som säkerhet för exempelvis ditt fullgörande av kontraktet. Dels kan du försäkra dig mot risken att din kund otillbörligt tar garantin i anspråk (Säkerhetsgarantin). Dels kan den bank som ställer ut kontraktsgarantin försäkra sin risk på dig som leverantör (Motgarantin). Garantin kan även användas av underleverantörer i exportaffärer.

Garanti för växlar och remburser innebär att EKN delar bankens risk när banken diskonterar växlar och bekräftar remburser.

Garanti för rörelsekredit och investeringskredit innebär att EKN delar risk med den bank som erbjuder lån, checkkrediter och övertrasseringsrätter för finansiering av exportverksamhet i små och medelstora företag. Även leasingupplägg kan garanteras. Garantin kan även användas av underleverantörer i exportaffärer.

För investeringar i utlandet finns en garanti för dig som är investerare och finansiärer av investeringslån. Garantin täcker förluster på grund av politiska händelser.


http://www.ekn.se/