Om problem uppstår i affären

Det är mycket som kan hända i din affär, exempelvis olika förseningar eller invändningar mot leveransen. Din kund kan begära ändring av betalningsvillkor, vara sen med betalningen – eller t o m försättas i konkurs. Eller värdet av eventuella säkerheter kan ha försämrats. Texten nedan gäller våra garantier för fordringsförlust. Kontakta oss så berättar vi vad som gäller för din typ av garanti.

När problem uppstår i din affär, ska du som garantitagare rådgöra med EKN snarast möjligt. Du är även skyldig att informera EKN om din kund visar betalningsproblem i andra affärer än de som är garanterade av EKN.

Kontakta oss per telefon 08-7880000 eller e-post info@ekn.se; ange gärna din garantis referensnummer.

Detta gör EKN

Vi diskuterar vilka skadeförebyggande åtgärder som du kan behöva vidta. Exempel på detta är att ändra betalplanen, avbryta en leverans, avbryta tillverkningen eller stoppa en utbetalning under ett låneavtal. Om dessa åtgärder leder till kostnader för dig kan du få viss ersättning från EKN.

Vi agerar alltid i samråd med dig som garantitagare. De åtgärder som EKN utför i samråd med dig och andra parter kan leda till justering av återbetalningsplanen eller till en mer genomgripande rekonstruktion av köparen, som kan medföra viss avskrivning av lån. 

Andra parter

I större affärer är ofta många parter inblandade, inklusive andra länders motsvarigheter till EKN. EKN tar regelmässigt kontakt med andra exportkreditinstitut för att gemensamt minimera förlustrisken i affären. EKN samarbetar även med den svenska ambassaden i köparlandet, besöker köparen och anlitar vid behov finansiell eller juridisk expertis. 


http://www.ekn.se/